Reportáž z konference 14.11.2005 v Ostravě o perspektivách odborového hnutí a evropském sociálním konfliktu

V pondělí 14. listopadu 2005 v 16 hodin jsme zahájili ve Sloupové síni Odborového sdružení železničářů další debatu na téma perspektiv odborového hnutí v Evropě za účasti domácích i zahraničních hostů. Ze zahraničních referentů dorazili Jan Tesař, Dominique Vincenot a Ján Garai. Z domácích vystoupili Petr Rohel, Marek Petrů a další. Na konferenci bohužel nedorazili Phillipe Larsimont, ani očekávaní němečtí aktivisté EIT z důvodu organizování stávky v Belgii.

Konferenci můžeme zhodnotit jako velice vydařenou, jak po stránce tématické pestrosti a kvality referujících, tak po stránce počtu účastníků a jejich zájmu na diskuzi. Těšíme se na další setkání.

domů