MAĎARSKO

Bulletin de discussion, obežník parížskeho sekretariátu EIT, prináša správu nemenovanej skupiny stúpencov - korešpondentov Medzinárodnej dohody z Maďarska, ktorú tu preberáme:

“V jedných miestnych novinách, rozdávaných bezplatne, sme čítali, že sa má u nás zaviesť americký systém zdravotníctva. Pripomeňme, že v USA s celkovým počtom 250 miliónov obyvateľov je celých 44 miliónov osôb bez akéhokoľvek sociálneho zabezpečenia. V jednej z častí našej krajiny, ktorá je mimoriadne postihnutá nezamestnanosťou, postavili nemocnicu. Postavili ju pracovníci, ktorí nemajú sociálne poistenie a za odmenu budú mať právo byť v tejto nemocnici ošetrovaní. Celková situácia v nemocniciach sa natoľko zhoršila, že sa rodina musí starať o to, aby v meste zadovážila lieky predpísané v nemocnici, a takisto rodina musí zaplatiť prevoz, lebo celé sektory práce nemocníc boli sprivatizované. Do diskusie sa dostáva otázka, či by sa nemalo bojovať za znovuznárodnenie nemocníc, toho, čo bolo sprivatizované.

Jeden odborár-pracovník v priemysle, hovorí: ‘Akým právom vlastne privatizujú? Podniky patria nám, pracujúcim, ktorí sme ich vybudovali. Pracovali sme na ich výstavbe aj cez soboty a v nedeľných brigádach - patrí to predsa nám! ‘ Jeden odborár - železničiar odkazuje: ‘Sektor železníc bol sprivatizovaný spolu s personálom, ktorý tým stráca všetky doterajšie výhody zvláštneho štatútu. Železničiari si zachovajú svoje vymoženosti len rok, potom niektorí odchádzajú do predčasného dôchodku, ale ostatní nemajú žiadnu záruku do budúcnosti. Takto postihnutých je 12 tisíc pracovníkov. Čo bude s tými, ktorí nebudú znovu prijatí? To nikto nevie. Povedzte francúzskym odborárom, aby urobili všetko, čo môžu proti privatizácii železníc. Naprosto súhlasím s požiadavkou znovu znárodniť železnice. Pracujúci vždy doplácajú na privatizácie. Tu u nás sa rušia železničné trate a namiesto nich sa zavádzajú súkromné autobusové linky. Autobus predtým premával, aj keby v ňom bol len jediný cestujúci. Teraz, ak nemá dosť zákazníkov, ak to nie je výnosné, linka sa zruší.’

Iný hovorí: ‘Privatizácia znamená nielen zmenu vlastníctva, ale skrátka deštrukciu celých sektorov.’

A ešte iný: ‘V Maďarsku sa zatvárajú školy, továrne atď. Namiesto poštových kancelárií sa zavádzajú putovné ? ambulantné? čo je lepšie? pošty. Hovorí sa o rozvoji národného kapitalizmu, ale to sú len frázy, lebo všetky podniky sú v rukách cudzích multinacionálnych spoločností. Dnešní bohatí a super-bohatí Maďari pochádzajú z radov niekdajších byrokratov starého režimu, z ktorých sa stali mafiáni.’ “

domů