POZVANIE NA EURÓPSKU KONFERENCIU

Berlín 25.- 26. februára 2006

My, nemeckí pracujúci a aktivisti robotníckeho hnutia vás všetkých, zo všetkých európskych krajín, pozývame na európsku konferenciu do Berlína, ktorú chceme usporiadať v dňoch 25. a 26. februára 2006.

Takisto ako vy, i my sme vydaní napospas dosiaľ nevídanej ofenzíve proti právam a vymoženostiam pracujúcich, ktorá sa rozširuje do všetkých európskych krajín a postihuje nás všetkých. Takisto ako vy, i my hľadáme východisko v posilnení hnutia odporu proti tejto ofenzíve.

U nás v Nemecku sme sa v poslednom čase zapojili do boja za porážku Merkelovej a Schrödera, ktorý jej už od roku 1999 dláždil cestu. Sme aktivisti (alebo bývalí aktivisti) sociálnej demokracie a odborov. Volili sme SPD, čo sme považovali za prejav boja proti Schröderovej politike, ktorá urobila naozaj všetko pre to, aby demoralizovala voličskú základňu sociálnej demokracie i PDS [tj. Strany demokratického socializmu, bývalej štátostrany v NDR]. Spolu s ohromnou väťšinou pracujúcich sme povedali NIE celej súčasnej politike kontra-reforiem, ktorá vedie našu krajinu a náš ľud do skazy.

A Merkelová aj porazená bola, a tiež Schröderovi sa dostalo odmietnutia. V našej krajine sa začala hlboká politická kríza. Dnes sa každý usiluje túto skutočnosť zakryť. Ale v skutočnosti všetci tí experti v službách kapitálu, ktorí prorokovali skvelé víťazstvo Merkelovej, boli po voľbách 18. septembra horko sklamaní. Boli nútení uznať, že nemecký ľud odmietol politiku kontra-reforiem diktovanú z Bruselu a uskutočňovanú Schröderom. Ale napriek tomu dnes Merkelová spolu s Münteferingom ako vicekancelárom [za SPD] vytvorila vládu veľkej koalície, ako keby sa nič nebolo stalo. V skutočnosti sa tým vytvárajú vážne problémy pre budúcnosť krajiny.

Ale či to snáď nie je to isté, čo sa len v inom kabáte pripravuje napríklad v Taliansku? Veď Prodi, bývalý predseda Európskej komisie, rovnako spolupracuje s Bertinottim a jeho stranou Komunistická prestavba, a podporuje ich v tom CGIL, talianska všeodborová ústredňa. Čo viac k tomu povedať?

Jeden z hlavných dôvodov, prečo sa na vás obraciame, je nutnosť spoločne povedať, že takéto kombinácie v žiadnom prípade nevyjadrujú želanie pracujúcich.

Vo Francúzsku povedal ľud 29. mája jasné NIE Európskej ústave a celej politike Európskej únie. O pár dní neskôr to potvrdil aj ľud Nizozemska. Generálny štrajk belgických pracujúcich dňa 7. októbra, organizovaný odbormi na čele s najmocnejšou ústredňou FGTB, odmietol predovšetkým ústrednú zo všetkých kontra-reforiem diktovaných Európskou komisiou, “reformu” starobných dôchodkov, a potvrdil to nový generálny štrajk 28. októbra. Takéto udalosti sú pre nás v súčasnej ťažkej situácii mocným povzbudením. Fakty ukazujú, že pracujúci odmietajú politiku Európskej únie a všetky jej direktívy.

Sme súčasťou hnutia pracujúcich a sme zaň zodpovední, tak ako aj vy vo svojich krajinách. Naše odbory sú všade vystavené nátlaku, aby sa prispôsobili politike Európskej únie a Európskej konfederácie odborov, CES. Majú pomôcť nastoliť “nové riadenie”, vychvaľované Medzinárodným menovým fondom. Ale ako by naše odborové organizácie mohli zostať odbormi, keby prijali, že sa im neponúka iná možnosť ako prikyvovať k plánom vypracovaným Európskou úniou? Presviedčame sa o tom znovu každý deň. Nie je možné zachovať naše odbory ako samostatné bez toho, aby sa vymanili z železného obojka navliekaného im inštitúciami Európskej únie, oslobodili sa od jej diktátu.

A kladieme ešte jednu otázku: keď sú základné princípy politickej demokracie v našich krajinách neprestajne porušované v dôsledku tlaku európskych inštitúcií na všetky vlády, je možné brániť politickú demokraciu bez toho, že by sa skončilo s podrobovaním sa bruselským direktívam?

Pokiaľ ide o nás, nazdávame sa, že politické východisko jestvuje. Východiskom je rešpektovať želanie národov. Nik nemôže prijať, aby mládež bola odsúdená na neistotu a nedostatok a starí ľudia na biedu.

Toto sú životné otázky a na ne treba odpovedať. Práve tým by sme sa chceli zaoberať na konferencii, na ktorú vás pozývame.

Samozrejme, že nepoznáme mnohé z toho, čo sa deje v jednotlivých krajinách. Všetci sa potrebujeme zoznámiť s vaším hodnotením súčasnej situácie. V tomto duchu vám predkladáme súhrn našich diskusií o udalostiach a vývine v Nemecku. Predkladáme ho vám na zamyslenie s nádejou, že vás bude inšpirovať k odpovedi.

domů