Bulletin 98 - Úvodem

Toto číslo Bulletinu věnujeme především nastávající evropské konferenci aktivistů odborového a dělnického hnutí v Berlíně. Předkládáme zde v překladu jednak pozvání k účasti, jímž se němečtí hostitelé obracejí na kolegy ze všech evropských zemí, jednak také (v poněkud zkrácené podobě) základní text pro diskusi, založený na zkušenostech z Německa. Na německou výzvu mezitím odpověděli kolegové z několika dalších zemí, někteří z nich také vypracovali vlastní diskusní texty ještě před konferencí samou. Ty jsme však dosud nestačili zpracovat. Budeme se snažit poslat vám co nejdříve výběr z nich.

Čeští a slovenští zájemci mohou svou účast na konferenci ohlásit nebo případně o ní diskutovat, vyžádat si další informace a materiály atd. na pařížském sekretariátu EIT, jehož adresa je shodná s adresou tohoto Bulletinu, jak ji máte v tiráži. Můžete také navázat styk elektronickou poštou na adresu international-secretariat@laverite.org Samozřejmě také redakce Bulletinu vám ráda zprostředkuje spojení.

Věnujte pozornost diskusi odborářů v USA. Předkládáme ji v obsáhlém výboru nikoli ze zájmu o americké reálie, nýbrž proto, že se v ní odrážejí všeobecné problémy: připomínáme tu materiály z madridské konference, které jsme otiskovali bezmála celý minulý rok, zejména shrnující projevy Daniela Glucksteina. Znovu na ně odkazujeme v přesvědčení, že jsou nejkvalifikovanějším pohledem na současnou situaci světa a na hnutí, jež se ho pokouší změnit. Američtí kolegové si sice stěžují na nedostatečné vědomí celosvětových souvislostí v jejich diskusi, ale tím spíše je podněcují. Předkládají vážné argumenty pro Glucksteinova hodnocení. Doporučujeme: čtěte a zamýšlejte se nad souvislostmi. Ve výběru z americké diskuse na stránkách Unity & Independence budeme pokračovat.

Materiály z Rumunska můžeme chápat jako výčitku na naši adresu. Stačí připomenout, že v době, kdy se v Rumunsku odehrávaly události, za něž jsou rumunští horničtí předáci dnes souzeni, seděli ve slovenském parlamentě poslanci s legitimací nové dělnické strany, jimž byla lhostejná žádost o podporu, s níž se na ně obrátili bojující rumunští kolegové: naši borci měli jiné starosti, šlo jim o “spravedlivou” privatizaci (do příslušného vrecka). V téže době sdružení horníků v Ostravě odmítlo spolupracovat s Mezinárodní dohodou proto, že podporovala iniciativu proti privatizaci, s níž přišli horníci Donbasu. - Pamatujeme si ještě ten bonmot, že každý národ má vlastně takovou vládu a takový režim, jaký si zaslouží? Nejde ovšem o minulost, jde o strhující příklad neustávajícího boje DNES.

V příloze naleznete aspoň ve stručném výtahu zprávu o dnešní sociální situaci na Slovensku, jak ji na dalším setkání ostravského Levicového klubu s hosty ze sekretariátu Mezinárodní dohody přednesla slovenská delegace vedená bývalým poslancem NR SR Jánem Garaiem. Je pěkný symbol, když schůzku českých aktivistů připomeneme slovenským materiálem. Nalezneme se znovu jako bratří, bok po boku, ve společném odporu proti kapitalistické devastaci, v úsilí za spravedlivější svět?

Redakce Bulletinu, Jan Tesař

domů