MATERIÁLY SVĚTOVÉ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ DOHODY PRACUJÍCÍCH

Markus SOKOL člen ústredného vedenia Strany pracujúcich, Brazília

Sme tu dvaja ako delegáti prúdu O Trabalho [vo vnútri Strany pracujúcich, ktorá je v Brazílii teraz pri moci - pozn. red. Bulletinu] a hovorím v mene tejto frakcie. Mám vám predovšetkým odovzdať pozdrav jej zhromaždenia, ktoré sa konalo v dňoch 4. a 5. marca za účasti 200 zástupcov z 10 brazílskych štátov; začalo sa vystúpením delegácie Medzinárodnej dohody, ktorá predtým navštívila Venezuelu.

Pre nás, ktorí vieme, že všetky vlády na svete uskutočňujú tú istú politiku a že pracujúci celého sveta si musia hľadať inú cestu a sú pri tom odkázaní len na seba samých, je veľmi dôležité vidieť, že pracujúci Venezuely majú dôvod, aby určité opatrenia svojej vlády podporovali, lebo sú im na osoh a upevňujú národnú zvrchovanosť. A ešte dôležitejšie je to pre nás v Brazílii, ktorí sme pred dvoma rokmi vyniesli do kresla prezidenta Lulu, predsedu našej strany, Strany pracujúcich, a ktorí musíme po dvoch rokoch koalície konštatovať, že Lulova vláda uskutočňuje tú istú politiku ako vláda predchádzajúca. Vidno to v postoji k otázke zamestnanosti, v stanovisku k obsadzovaniu tovární, ktoré sú v úpadku, ich pracujúcimi. Rovnako by som mohol hovoriť o problémoch mládeže, ktorú ťažko postihujú univerzitné “reformy”, ktoré sú prejavom podriadenia sa požiadavkám súkromného školstva. Ale chcem sa sústrediť na otázku poľnohospodárstva, ktorá je v tomto okamihu pre našu krajinu nepochybne najdôležitejšia. Predovšetkým preto, že neexistuje iný prostriedok, ako bojovať proti hladu, ako pozemková reforma. [...]

Výsledkom tejto politiky je volebná porážka, ktorú naša strana, Strana pracujúcich, utrpela v nedávnych voľbách v Săo Paule a predovšetkým vo vychýrenom meste Porto Alegre, dejisku nedávneho (zlopovestného) Svetového sociálneho fóra. Na tomto fóre bolo všetko rozhodnuté vopred, predovšetkým kľúčová otázka, či sa bude splácať zahraničná dlžoba. V skutočnosti tu šlo o jediné, o proces integrácie organizácií pracujúcich do oficiálnej politiky. Diktatúra tejto dlžoby, ktorá visí nad krajinou a splácanie ktorej pokračuje, sa prejavuje mimoriadne ostro práve v otázke pozemkovej reformy.

V priebehu kampane pred prezidentskými voľbami Lula vyhlásil, že ak by nestačil počas svojho mandátu urobiť nič iné, presadí v každom prípade pozemkovú reformu. Ale počet rodín bezzemkov, ktoré boli usídlené na svojej pôde za dva roky po Lulovom príchode k moci, je dokonca nižší než počas dvoch rokov predchádzajúcich. Oficiálne štatistiky (ktoré spochybňuje tak Hnutie bezzemkov ako aj cirkev [ktorá podporuje pozemkovú reformu, pozn. red. Bulletinu]) vykazujú, že za posledné dva roky bolo na rodinných farmách usídlených len 117 tisíc rodín - z dvoch miliónov existujúcich a čakajúcich. V priebehu tých istých dvoch rokov bolo zo svojich nepatrných hospodárstiev vyhnaných 70 tisíc rodín - sú teda novými bezzemkami. Tu vidno, že otázka pozemkovej reformy zostáva v skutočnosti nevyriešená, bez podstatnej zmeny.

Situácia sa dokonca ešte zostrila, keď si uvedomíme, že za novej vlády pokračuje masakrovanie bezzemkov, páchané - to treba zdôrazniť - organizovanými milíciami. V novembri bolo zavraždených 5 bezzemkov, v decembri 3 a vo februári ďaľší 4. A toto všetko preto, lebo sa pokračuje v splácaní dlžoby, čo spôsobuje, že nie sú prostriedky na uskutočňovanie pozemkovej reformy. Ministrom pozemkovej reformy je pán Rossetto, ktorý sa označuje za ľavičiara a ktorý je za túto politiku zodpovedný.

Na stretnutí, ktoré sme mali v dňoch 4. a 5. marca, hovoril jeden z bezzemkov, ktorí prežili masaker vo Felizburge v štáte Minas Gerais. Povedal, že bezzemkovia očakávajú od Lulu inú politiku, ozajstnú pozemkovú reformu. Ale teraz bolo oznámené, že rozpočtová čiastka určená na pozemkovú reformu bola skrátená o ďaľšie dve miliardy (nezostáva už teda nič viac ako jedna a pol miliardy!). A tak tento súdruh zhrnul, že už nezostáva nič iné, ako “nastúpiť cestu triedneho boja”. A triedny zápas, ako tu bolo už dostatočne zdôraznené, je zároveň národný i medzinárodný.

Ťažko si môžete predstaviť, aký ohlas po celej našej krajine, vo veľkých mestách i v zabudnutých kútoch, mal list amerických odborárov, ktorého prvými podpisovateľmi sú [tu prítomní] Baldemar Velasquez, Alan Benjamin, Ed Rosario a ďalší. Chcem vám o tom vydať svedectvo. Listom, ktorý požaduje, aby vinníci vrážd bezzemkov boli stíhaní a aby bola okamžite pridelená pôda najmenej 200 tisícom rodín, sa musela zaoberať vládna komisia a dôsledky boli pre celú našu krajinu významné. Ale medzi všetkými ostatnými ohlasmi chcem upozorniť na list, ktorý poslali tejto madridskej konferencii predáci odborových organizácií pracovníkov poľnohospodárstva z gubernie Valadares na severe štátu Minas Gerais, kde sa odohral jeden z posledných masakrov. Vo svojom liste píšu: “S veľkým zadosťučinením sme sa dopočuli o liste adresovanom prezidentovi Lulovi a ministrovi Rossettovi a pripojujeme k nemu svoje podpisy, lebo politika vlády, ktorá neuskutočňuje pozemkovú reformu, nás znepokojuje. Chceme si vymieňať skúsenosti a dozvedieť sa, ako bojujú vidiecki pracujúci v iných krajinách. “ A list končí návrhom pre túto konferenciu, aby sa pokúsila zorganizovať medzinárodné stretnutie o problémoch a postavení pracujúcich v poľnohospodárstve. “Boli by sme nadšení, keby sa mohlo konať u nás v Brazílii.” A podpisujú sa “očakávajúc odpoveď”.

Angažovali sme sa za pozemkovú reformu, a my, ktorí sme tu ako brazílska delegácia, sa neprispôsobíme súčasnej vládnej politike a tým menej opustíme tie organizácie, ktoré si robotnícka trieda vytvorila na to, aby presadila svoje požiadavky. Budeme brániť historické základy týchto organizácií až do konca, až do posledných dôsledkov; toto je zmyslom kampane, ktorú vedieme a na podporu ktorej vás vyzývame. Hnutie bezzemkov zorganizuje v apríli veľký Pochod na Brasiliu a bude požadovať ozajstné uskutočňovanie pozemkovej reformy. A my hovoríme Hnutiu bezzemkov: Zaberajte pôdu, okupujte farmy!, lebo to je jediný spôsob, ako donútiť vládu, aby reformu začala uskutočňovať. Vás všetkých žiadam, aby ste pripájali svoje podpisy pod list amerických odborárov.

A buďte si istí, súdruhovia, že pozemková reforma znamená zároveň rozchod s Medzinárodným menovým fondom. Pozemková reforma znamená zároveň obnovu Strany pracujúcich, odborovej ústredne CUT i Hnutia bezzemkov. Pozemková reforma je súčasťou vlny, ktorá sa valí po celom našom kontinente zvrhávajúc vlády, ku ktorým mal ľud spočiatku dôveru: tak je to v Uruguaji, to otriasa vládou v Bolívii a to je to, čo si ľud vynútil vo Venezuele. Ubezpečujem vás, že ani v Brazílii, a predovšetkým v Brazílii, ľud ešte nepovedal svoje posledné slovo.

domů