MATERIÁLY SVĚTOVÉ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ DOHODY PRACUJÍCÍCH

Yannick SYBELIN odborár z Francúzska

Danielov úvodný referát i predchádzajúce vystúpenia dobre ukazujú, pred akou stávkou stojí robotníctvo na celom svete. Sme v období, keď útok kapitálu proti nám je celosvetový a nezvyčajne prudký. Robotnícka trieda môže odolať jedine v prípade, že bude jednotná a organizovaná v organizáciách, ktoré si zachovajú triedny charakter a nezávislosť. Práve o to sa hrá aj v organizácii, ktorej som členom, vo francúzskej Všeobecnej konfederácii práce, CGT. Aj tá sa stala, napokon rovnako ako organizácie robotníckej triedy inde, predmetom tejto stávky, ktorá je prejavom triedneho antagonizmu.

CGT je vystavená nátlaku, aby sa stala nástrojom, podriadeným byrokracii EÚ. Útoky proti samotným základom odborového hnutia nie sú nič nové. Ale debata o tom, aké stanovisko zaujaľ k Európskej ústave bola pre mnohých prekvapením a to vyvolalo veľký ohlas vo Francúzsku a napokon i inde vo svete. Už reforma štruktúry CGT a jej financovania, ktorá bola predmetom rokovaní na minulých kongresoch, mala jediný cieľ, aby členstvo zbavila právomoci rozhodovať o politickej orientácii svojej organizácie. Nový prvok súčasnej situácie je prudkosť útoku a úroveň, na ktorej je vedený. Keď sa generálny tajomník dištancuje od rozhodnutia ustanoveného na jeho úrovni, ústredným výborom konfederácie, ktorý sa pritom len stotožnil s postojom naprostej väťšiny jednotlivých zväzov a členstva odborov, ukazuje to so všetkou naliehavosťou, aké dôležité rozhodovanie je pred nami. Ak sa to prejavuje tak silno a tak vysoko, je to iste preto, že ide o mnohé - odpor robotníckeho hnutia je schopný spôsobiť kapitálu porážku. To nás musí povzbudiť, aby sme urobili všetko pre víťazstvo hlasovania proti Európskej ústave, a to tiež ukazuje, že ak u nás vo Francúzsku zvíťazí NIE, bude to ťažká rana, ktorú robotnícka trieda zasadí tým, ktorí ničia všetky naše práva.

CGT je teda v centre triednej stávky. To je aj príčinou, prečo si je stále väťší počet jej členstva vedomý, o čo ide v tejto stávke a zasadzuje sa aktívne za zachovanie jej nezávislosti. [...] Organizujeme odpor proti tlaku kapitálu a musíme sa húževnato brániť každému ústupku na ceste sociálneho regresu a každému obmedzeniu slobody. Musíme všetci spoločne presadiť oslobodenie Mirona Cozmu a samozrejme aj všetkých ostatných. Robotnícka trieda sa obohacuje a bude obohacovať každým stretnutím podobným ako je táto konferencia - oveľa viac ako keď ide do Brusselu stratiť svoju dušu účasťou na euro-manipulácii; moja základná organizácia, tak ako mnohé iné organizácie združené v CGT vyzvala k tomu, aby sa naša ústredňa na tejto manipulácii nezúčastnila. Patrick Hébert tu pripomenul, že jeho ústredňa, Force ouvriere, hlasovala v [bruselskej byrokracii] CES proti Európskej ústave. Zabudol povedať, že tá istá ústredňa nevyzvala k účasti na manifestácii proti tejto ústave.

Úspech robotníckej triedy je možný len cestou posilňovania jej organizácií, aby sme postupovali k ozajstnej nezávislosti odborového hnutia. A to sa nemôže uskutočniť ináč - mnohí diskutujúci už to tu zdôraznili - než tak, že odboroví aktivisti ovládnu svoje organizácie, či skôr by som mal povedať, znovu ich ovládnu. To je jediné možné riešenie našej životnej otázky.

domů