Bulletin 96 - Úvodem

V tomto čísle uzavíráme výběr z nejdůležitějších materiálů z březnové madridské Světové konference EIT. Omluvte zpoždění vzniklé dlouhodobým onemocněním redaktora. Omezeni místem snažili jsme se vybrat ty materiály, které by snad nejvíce mohly rezonovat v česko-slovenském prostředí. Bohužel to tentokrát znamenalo, že jsme odsunuli do pozadí Afriku a z nemalé části i Azii. Znovu podotýkáme, že náš překlad je zkrácený, přičemž zvláště jsou vyznačeny jen vypuštěné pasáže, nikoli krácené věty. Všechny zatím edičně zpracované materiály konference jsou k dispozici ve francouzštině, angličtině nebo španělštině ve věstníku pařížského sekretariátu EIT Informations internationales, který můžete získat na stejné adrese, jakou má tento náš Bulletin. Tak jako madridská konference sama, vyzývá i redakce Bulletinu každého, kdo si to bude přát, k diskusi o zveřejněných materiálech, pro niž rádi poskytneme tolik místa, kolik to jen bude možné.

Zaměřením na zásadní materiály jsme nutně zanedbali všechny aktuální informace za posledního půl roku. Budeme se snažit co nejrychleji zaplnit aspoň ty největší mezery. Pracujeme podle možností a sil. Kdo by si přál napomáhat v rozšiřování našich informací a diskusí, může dostávat diskety s úplným textem každého čísla. Také samozřejmě uvítáme každé další rozmnožování našich čísel nebo kteréhokoli materiálu, který si z nich vyberete.

S potěšením oznamujeme, že na druhou polovinu října chystáme ve spolupráci s Levicovým klubem Ostrava další diskusní večer v tomto městě za účasti delegátů Mezinárodní dohody. Jeho přesné datum oznámíme v příštím čísle, ale máte možnost případně je ovlivnit. Kdyby i nějaká jiná skupina nebo kroužek, ať český nebo slovenský, měly zájem o podobnou besedu, můžeme se pokusit zajistit příležitostné zastavení delegace Mezinárodní dohody, příp. některého z delegátů, také u vás. V tom případě se obraťte co nejdříve na redakci tohoto Bulletinu nebo přímo na pařížský sekretariát. Můžete také požádat o případnou návštěvu některého z autorů nebo řečníků, který vás zvláště zaujal - pokusíme se zprostředkovat, samozřejmě bez závazného slibu předem.

Redakce Bulletinu - J.T.

domů