MATERIÁLY SVĚTOVÉ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ DOHODY PRACUJÍCÍCH

Alexandre ANOR (Švajčiarsko) Poslanec Veľkej rady Ženevy za Socialistickú stranu

Chcel by som sa zmieniť o niektorých aspektoch súčasnej situácie vo Švajčiarsku, najmä o nátlaku Európskej únie spojenom s dohodou o voľnom obehu [tovarov a kapitálu medzi EÚ a Švajčiarskom].

Švajčiarska Socialistická strana, ako aj Švajčiarska odborová únia (USS) sa v posledných rokoch stavali proti liberalizačným direktívam EÚ, ktoré nám boli vnucované buržoáznou vätšinou vlády. Socialistická strana a USS, na rozdiel od vlády, až doposiaď jasne vyhlasovali, že nakoľko Švajčiarsko nie je členom EÚ, nie sme povinní rešpektovať jej direktívy. Dnes, v dôsledku dohody o voľnom obehu, je politický nátlak EÚ neznesiteľný - až natoľko, že tak Socialistická strana, ktorá pôvodne predpokladala, že dá podnet k referendu o tejto otázke, ako aj USS odmietli postaviť sa v tejto chvíli proti spomenutej dohode.

Je skutočnosťou, že Európska únia chce presadiť slobodu vykorisťovania. Uzavreté dohody sú zamerané na vnútenie ničím neobmedzovanej konkurencie, mzdového dumpingu a sociálneho dumpingu. Je treba brániť sa proti hrozbe supervykorisťovania pracujucich vo Švajčiarsku, ale aj proti supervykorisťovaniu pracujúcich iných krajín - a to najmä pracujúcich z východnej Európy. Zároveň ide o obranu kolektívnych zmluv a konvencií, na ktoré teraz útočia organizácie zamestnávateľov. Práve preto USS rozhodla o opatreniach na prípravu mobilizácie, ktoré boli zladené s prípravami na ľudové hlasovanie.

Bolo by nešťastné, keby sme si zakrývali ťažkosti, s ktorými sa stretávame. Socialistická strana a USS sa doposiaľ vždy postavili proti liberalistickým direktívam, a švajčiarsky 'lud vždy odpovedal priaznivo na ich výzvy. Dobre je známa história neúspešného pokusu o liberalizáciu trhu elektriny [odmietnutie príslušného zákonného projektu v ľudovom referende]. Podobne dopadli i projekty na reformu dôchodkov a zníženie daní.

To, čo je teraz najdôležitejšie, je vziať na vedomie, že Socialistická strana a USS sa teraz rozhodli nestavať sa proti dohodám o voľnom obehu. Tento postoj ťažko zasiahol celé robotnícke hnutie. Ale aj napriek tomu sa USS, postavený náporu zamestnávate'lov na kolektívne zmluvy, podujal na celý rad kampaní, ktoré môžu byť rozhodujúce. Jeden z predstaviteľov Odborovej únie, spoluprezident zlúčených zväzov metalurgie a stavebníctva (dnes najvätšieho švajčiarskeho odborového zväzu) vyhlásil: “Odbory nemôžu aktívne, s nasadením všetkých síl, podporiť kampaň za ľudové hlasovanie, ak zamestnávatelia neustúpia ešte pred septembrovým referendom.”

Za týchto okolností a s touto perspektívou sme vytvorili iniciatívnu skupinu aktivistov Socialistickej strany a odborov, zostavili sme otvorený list adresovaný ich vedeniam a s odvolaním na demokratické tradície krajiny a pravidlá kampaní pred ľudovým hlasovaním, pred tvárou ľudu ako suveréna, sme vyzvali na hlasovanie NIE o zmluve o voľnom obehu.

domů