MATERIÁLY SVĚTOVÉ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ DOHODY PRACUJÍCÍCH

Serge GOULART (Brazília) Koordinácia rád tovární okupovaných pracujúcimi

Predstavujem tu koordinačný výbor robotníckych rád okupovaných tovární, ktoré sa bránia už dva roky a usilujú sa zachrániť tisíc pracovných miest závodov CIPLA-Interfibra a FLASKO, troch brazílskych tovární na plastické hmoty.

Pred dvoma rokmi sme začali štrajk, ktorý vyústil do okupácie závodov, a potom sme prevzali kontrolu nad nimi. Dnes sú riadené závodnými radami.

Hneď potom, čo sme prevzali kontrolu, vynorila sa otázka, ako ďalej. Každý nám radil, aby sme tieto závody reorganizovali a vytvorili z nich malé podniky - kooperatívy, ktoré by uskutočňovali to, čomu sa v Brazílii hovorí “samospráva”. Ale my sme sa poučili z praxe samosprávnych kooperatív, ktoré premenili pracujúcich na malých podnikateľov, ktorí opustili svoju triedu a jej sociálne a robotnícke práva a napokon sa na trhu, ovládanom veľkými multinacionálnymi spoločnosťami, bankami a medzinárodnými finančnými inštitúciami, vyparili. [...] Preto sme odmietli premeniť sa na iluzórnych malých kapitalistov a hľadali sme riešenie svojej situácie v mocnom sociálnom hnutí, ktoré pred dva a pol rokom vynieslo Lulu do kresla prezidenta. Obrátili sme sa na federálnu vládu a navrhli sme Lulovi znárodnenie týchto podnikov, čo sme považovali za jediné riešenie schopné zaistiť nevyhnutnú záchranu tisícky pracovných miest, lebo žiadne “trhové riešenie” to zaistiť nemohlo.

Lula nám odpovedal, že znárodňovanie nie je na jeho “menu”. Vieme, a celá Brazília dnes vie, že Lulovo “menu” bolo napísané vo Washingtone. Ale požiadali sme ho len, aby nám predložil iné riešenie, ak ho nájde. A tak čakáme dodnes, akým “menu“ nás prezident ponúkne [...]

Po celý ten čas sme sa mohli udržať len vďaka solidarite pracujúcich, CUT, odborárov a členov parlamentu, jednote pracujúcich, ktorí vedia, že jednou z dôležitých otázok dnešného sveta je právo na prácu, právo zachovať si svoje pracovné miesto a nebyť odsunutý na okraj spoločnosti, ktorá sa rozkladá.

Žijeme v Brazílii, ktorá je zo všetkých strán obkolesená revolúciami. [...] Bojujeme za to, aby Lula urobil to isté, čo Chavez vo Venezuele, aby znárodnil obsadené podniky a zachránil pracovné miesta. Myslíme, že je to povinnosťou prezidenta, ktorý bol zvolený Stranou pracujúcich, a budeme sa o to usilovať, kým to nedosiahneme. Mandát, s ktorým ma súdruhovia poslali na túto konferenciu, si žiada, aby som vás všetkých vyzval, aby ste nám pomohli dosiahnuť toto víťazstvo, ktoré bude víťazstvom všetkých pracujúcich Amerík a vôbec všetkých pracujúcich sveta. Veď víťazstvo jedného robotníka, jednej odborovej organizácie, jedného zápasu kdekoľvek na svete je víťazstvom nás všetkých, bodom, o ktorý sa možno oprieť a postupovať ďalej. [...] Prišli sme tu za cenu veľkých finančných obetí všetkých členov nášho pracovného kolektívu, aby sme vás požiadali o medzinárodnú podporu, aby ste vyvinuli tlak na Lulovu vládu v náš prospech - telegramami, delegáciami, správami v odborovej tlači a vystúpeniami v parlamentoch na celom svete. Nech Lula urobí to isté, čo Chavez, nech znárodní CIPLA-Interfibra a Flasko! S tým sa podľa svojho mandátu obraciam na Medzinárodnú dohodu pracujúcich, ktorá nám ukazuje, ako pokračovať v zápase, ktorý, ako vieme, nemôže byť rozhodnutý len v našom podniku.

Podali sme už celej brazílskej spoločnosti dôkaz, že pracujúci nepotrebujú kapitalistov. Riadime svoje podniky lepšie ako oni. Sú zbytoční, sú len paraziti spoločnosti. Ale vieme, že zápas sa nevyhrá v podniku. Vyhrá sa mimo neho, jednotou pracujúcich a ich organizácií. Je to medzinárodný zápas a len robotnícka trieda ho môže viesť pre svojich bratov. Tiež my sa solidarizujeme so všetkými zápasmi pracujúcich. Boli sme vo Venezuele minulý rok, keď pracujúci Venepalu dosiahli svojho. Oslávime s vami oslobodenie Mirona Cozmu. Chceme byť prítomní všade, aby sme ukázali, že rebélia národov, ktoré sa dvíhajú, je schopná zvíťaziť nad hrozným osudom, ktorý prináša imperializmus.

Vieme, že situácia všade na svete je veľmi ťažká. Ale veríme, že národy majú dosť sily, že robotnícka trieda je schopná všetkého, ak si dokáže uchovať svoje organizácie, ak sa dokáže zjednotiť, ak dokáže dať perspektívu tejto spoločnosti, ktorá sa rúti do barbarstva, premôcť kapitalistických parazitov a skončiť konečne s režimom súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov. [...] Rátame s vami. Veríme, že táto konferencia nám vyjde v ústrety.

domů