MATERIÁLY SVĚTOVÉ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ DOHODY PRACUJÍCÍCH

Clarence THOMAS (USA) spoluprezident organizácie Million Workers March

Predovšetkým by som vás chcel informovať o odborovom zväze, ktorý tu zastupujem. Je to International Longshore and Warehouse Union, ILWU, zväz dokárov z prístavov západného pobrežia USA. Všetko, čo prichádza a odchádza zo západného pobrežia námornou cestou, nakladajú a vykladajú členovia môjho zväzu.

Pracoval v ňom aj Harry Bridges, revolučný syndikalista 20. stor. Bol to prisťahovalec z Austrálie a prispel k založeniu tohoto zväzu, ako aj k veľkému štrajku na západnom pobreží v roku 1934. FBI i CIA ho prenasledovali pre jeho stanovisko v prospech triedneho boja, ako aj za názor, že rasizmus a rasová diskriminácia sú nástrojom v prospech zamestnávateľov. [...] V čase veľkého štrajku v r. 1934 boli čierni robotníci využívaní ako štrajkokazi, lebo v tom čase ich odbory neprijímali do svojich radov. Harry Bridge chcel zablokovať celú oblasť Dolnej Kalifornie (prístav San Francisco) a vybral sa do černošských kostolov, vyzýval ich na účasť na našich štrajkových hliadkach a sľúbil im, že budú môcť vstúpiť do ILWU. Ešte dôležitejšie je ale to, že pochopil, že bieli robotníci USA nebudú môcť zlepšiť svoju situáciu bez pokroku čiernych.

ILWU zaujíma protivojnový postoj už dlhé desaťročia. V roku 1950 sme sa postavili proti vojne v Kórei, v r. 1965 sme ako prvý odborový zväz USA odsúdili vojnu vo Vietname, v r. 1991 sme vystúpili proti operácii Púštna búrka a teraz sme boli medzi prvými, ktorí odmietli vojnu v Iraku a okupáciu tejto krajiny. Dňa 19. tohoto mesiaca usporiadame štrajk na pamiatku druhého výročia zahájenia imperialistickej vojny proti irackému ľudu. Toho dňa nebude naložená ani jedna loď ani v sanfranciskom prístave ani v Oaklande, štvrtom najvätšom prístave sveta.

Takýto postoj zaujímame preto, aby sme ukázali pracujúcim celého sveta, čo treba robiť, aby sme skončili s touto vojnou. Musíme takto konať v prístavoch i vo výrobe, a je treba, aby ste zoznámili vašich súdruhov s tým, čo sa deje v USA, aby sa aj vaši pracujúci pozdvihli a zaujali stanovisko.

Bol to ILWU, ktorý dal podnet na založenie Pochodu milióna robotníkov. Mnohí z vás o tom už počuli. [...] Táto iniciatíva si dala úlohu mobilizovať našich pracujúcich v našom vlastnom mene, nezávisle na stranách republikánskej i demokratickej, lebo obidve tieto strany sú stranami zamestnávateľov, zasadzujú sa za politiku znižovania miezd a v triednej vojne proti americkým pracujúcim. Na čele Pochodu milióna sú afroamerickí odborári. Je veľmi dôležité pochopiť tento fakt, lebo my sme najviac utláčaná časť americkej robotníckej triedy.

Oficiálni predstavitelia AFL-CIO si neželali tento Pochod a spolu s demokratickou stranou konšpirovali, aby spôsobili jeho porážku. Prečo? - Lebo sme sa proti vojne v Iraku zmobilizovali vo svojom vlastnom mene a súčasne s bojom za svoje práva, proti zákonu Patriotic Act, proti krvavému vojenskému rozpočtu a celému vojnovo-priemyselnému komplexu Spojených štátov. Mobilizovali sme sa vo svojom vlastnom mene dva týždne pred národnou konvenciou [predvolebným zjazdom demokratickej strany] a oni nechceli, aby sa celý svet dozvedel, že pracujúci, nech už organizovaní alebo nie, chcú, aby ich bolo počuť a že chcú povedať, nech bude výsledok volieb v USA akýkoľvek, stále nebudeme mať celonárodný systém zdravotnej starostlivosti a vojna v Iraku sa nezastaví, takisto ako ani privatizácia nášho dôchodkového systému.

Mnoho pokrokových ľudí v USA si myslelo, že bude rozumné podporovať [prezidentského kandidáta demokratickej strany] Kerryho. Ako som o tom hovoril už v roku 2003, bol som v delegácii, ktorá sa vybrala do Iraku na stretnutie s tamojšími odborármi. Tam sme mohli na vlastné oči vidieť lúpeženie, ničenie a utrpenie, ktoré USA spôsobili irackému národu [...]. Mohol som sa snád potom vrátiť do USA, aby som volil Kerryho? Isteže nie!

Musíte pochopiť, že v USA je veľká skupina odborárov, ktorí nemajú strach [...] a túžia sa pustiť do boja bok po boku s vami. [...] ľudia, ktorých vy nepoznáte, vstupujú do štrajkov [...] a ťažko za to platia. Nie sme len pracujúci, sme uvedomelí pracujúci. Pochod milióna predstavuje čosi, čo sa v USA nestalo od čias Veľkej krízy [v 30. rokoch]. Mobilizovali sme sa vo svojom vlastnom mene a nezávisle od strán. [...] Odboroví predáci sú kolaboranti kapitalistickej triedy. Pracujú uprostred robotníckej triedy v záujme kapitalistov a priemyslu. Zaujímajú sa len o seba samých a radoví aktivisti si ich nevážia.

Žijeme v takom čase, keď je nutné, aby sa odbory zdvihli a zaujali stanoviská k zahraničnej politike. Pracujúci sú vťahovaní do toho, aby podporili vojensko-priemyselný komplex a musia si toho byť vedomí. Pre nás, ktorí žijeme tak povediac v bruchu netvora, je čas, aby sme si prestali hľadať výhovorky, prečo sa vyhýbame vziať na svoje plecia príslušný diel zodpovednosti za boj, ktorý musia viesť všetky národy. [...] Je treba, aby pracujúci zaujali stanovisko. Je treba, aby dokázali prinášať obete. Je to naša práca, ktorá vytvára bohatstvo. Sú to pracujúci, ktorí vedú vojny a v nich nezmyselne obetujú svoje životy.

Bilancia Busha je výrečná, a ja by som chcel veci vyhraniť: demokratická strana sa dala kúpiť a podporila republikánov. Zradili robotnícku triedu. Ako je možné, že tejto strane darujete peniaze bez protislužby? Ako sa môžete považovať za pokrokárov, keď volíte Kerryho? Nie, v robotníckom hnutí USA počuť aj iný hlas, a ten prehovorí. Je možné, že budeme potrebovať vašu podporu, až začneme vyjednávať o zmluve s istou Association Maritime. Bush nás nemá rád. Myslíte, že by mohol mať v láske organizáciu, ktorá mu uzavrie prístavy na protest proti vojne? Možno budeme potrebovať, aby ste stáli po našom boku v roku 2008, až budeme musieť ísť do štrajku a do práce v prístavoch budú nasadení vojaci. Potom by sme si želali, aby dokári Veľkej Británie, Austrálie i Japonska dokázali zablokovať zásielky. Musíme kapitalistom ukázať silu našej solidarity.

domů