MATERIÁLY SVĚTOVÉ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ DOHODY PRACUJÍCÍCH

Klaus SCHÜLLER (Německo)

Jsem tajemník německé odborové ústředny DGB pro Duryňsko a podílím se na rekonstrukci strany SDP v této zemi, jsem náměstkem předsedy zemského vedení.

Chtěli jsme sociální jednotu Německa, ale v rámci rozšíření Evropské unie na východ se východní Německo stalo zkušebním polem odprůmyslnění, deregulace a privatizace pro celé Německo. Ve jménu globalizace a prosazování politiky Evropské unie prosazuje Schröder politiku, která v celém Německu ničí demokratické vymoženosti, dělnická práva, kolektivní smlouvy a s nimi i slušné pracovní podmínky a systém sociálního zabezpečení. Říkám zcela jasně, že Schröder se svou politikou ničí v celém rozsahu a od základů základní hodnoty, které vždy prosazovala sociální demokracie. Upírám mu právo, aby ji představoval. Jeho politický program Agenda 2010 a zákon Hartz IV je vyhlášení války pracujícím. Tato politika nevytvořila ani jednu novou pracovní příležitost [jak Schröder sliboval], naopak poškozuje ty, kteří dosud práci mají a mnohé přivádí do bídy. Pracovní poměry, které ještě zůstávají kryty kolektivními smlouvami, jsou ohroženy, jsou nahrazovány nouzovými pracovními poměry za jedno euro a bez nejmenších sociálních záruk, ba dokonce nucenou prací bez pracovní smlouvy, bez mzdy a bez ochrany odborů. Pracující a jejich rodiny jsou zbavováni samotných materiálních základů existence.

Liberalizace služeb ve východním Německu je už de facto provedena, byť ilegálně. Mafiánské podniky ze zemí východní Evropy nabízejí své služby za stejných podmínek jako v zemích, odkud přicházejí. Vznikl výnosný trh, který mafiím vynáší miliardy, a s ním je spojený mzdový a sociální dumping, moderní otrokářství. Mzdy ve výši 2 - 3 euro na hodinu nejsou žádnou výjimkou. V Saské Kamenici byli mnozí pracovníci masného průmyslu propuštěni a nahrazeni špatně placenými dělníky z Čech. Totéž se děje v sektoru péče o staré lidi. Celková bilance za 16 let po sjednocení je jasná: tento systém soukromého vlastnictví výrobních prostředků nás strhává stále hlouběji do barbarství. Mnohé evropské země si už také udělaly svou zkušenost s tím, co znamená politika regionalizace prosazovaná Evropskou unií. Východ Německa je v rozvratu. Existují tam už takzvané zvláštní ekonomické zóny, zvláštní oblasti s nízkými mzdami, kde jsou zrušena dělnická práva, kolektivní smlouvy, sociální zabezpečení a práva odborů. A pod tlakem rozšíření Evropské unie na východ se tam prosazují stále drakoničtější opatření. [...]

Velké rozdíly v životní úrovni mezi východem a západem jsou prý normální a nevyhnutelné, vyrovnání se prý nedá uskutečnit. To se příčí našemu Základnímu zákonu [= ústavě], který výslovně zaručuje právo na rovné životní podmínky - ale to je jen kamufláž pro lidi, kteří svou vlastní silou zrušili berlínskou Zeď.

Schröder pokračuje ve své politice [...] a tím podněcuje síly extrémní pravice a neonacisty, kteří jsou v důsledku toho stále arogantnější a kteří již v Sasku, tradiční zemi silného dělnického hnutí, v zemských volbách získali téměř tolik hlasů jako SPD. Prezident DGB pan Sommer tvrdí, že Schröderova politika je nezvratná. Řekl jsem mu na to, zda 5 miliónů nezaměstnaných má být nezměnitelná skutečnost? [...] A odborovým předákům říkám: vyslovte se jasně, pro co jste a co chcete, a s kým chcete jít; Řeknete-li to jasně, vrátí se pracující do odborů, přestane jejich skomírání, obnoví se manifestace v ulicích, stávky a konflikty o kolektivní smlouvy.

Není také možné pokračovat dál v té hře s Evropskou unií a CES [takzvanou Evropskou konfederací odborů], ktera nás odkazuje do kouta a radí nám nemíchat se do věcí a neusilovat o kolektivní smlouvy. Nesmíme to už tolerovat. Jsem šťastný, že jsem tu na této konferenci mezi lidmi, kteří říkají totéž! [...]

Musíme obnovit třídní boj, musíme být útočnější. Jen tak přesvědčíme spoluobčany, že jsme schopni ovlivňovat politické a sociální poměry a jen tak můžeme znovu dobývat vymoženosti tak draze zaplacené - v tomto současném světě, kde bohatí stale víc bohatnou a chudí stále víc chudnou. Pryč s neoliberalismem! Pryč s evropskou ústavou! [...]

domů