Bulletin 94 - Úvodem

Pro nemoc se nám nepodařilo vydat květnové a červnové číslo Bulletinu. Tím se přerušilo publikování důležitých materiálů z madridské konference a zároveň i zpráv o únorovém setkání Levicového klubu Ostrava s delegáty Mezinárodní dohody pracujících a naší redakce, a to zase způsobilo, že se nám nyní po obnovení práce nahromadilo mnoho materiálů. Kromě toho jsme samozřejmě zase zanedbali mnohé aktuality o obnovujícím se mezinárodním dělnickém hnutí, ale také zásadnější diskusi na už tradičním letošním shromáždění v Ženevě při příležitosti výročního valného shromáždění Mezinárodní organizace práce. V této situaci jsme se rozhodli publikovat především materiály z Madridu. Jejich význam převyšuje všechny aktuality, protože ukazuje hledání cest: diskuse o tom je jistě v dané situaci nejdůležitějším naším společným úkolem. Minulé číslo (dubnové) jsme věnovali jednak zahájení madridské konference, jednak jejímu závěrečnému prohlášení, výzvě z mítinku žen a zprávám o africkém a evropském setkání - ve snaze seznámit čtenáře především s praktickými závěry. Dnes tedy s opožděním pokračujeme soustavným publikováním diskuse. Tato úloha samozřejmě není ani tímto číslem splněna. Přílohu věnujeme setkání v Ostravě - také naše vlastní hnutí si hledá své cesty, konečně už jsme přece jen v situaci, že můžeme porovnávat výsledky! V uveřejňování diskusních příspěvků z Madridu budeme pokračovat příště, a mezinárodním aktualitám se budeme věnovat natolik, jak to umožní čas a technické prostředky. Jako obvykle.

Jan Tesař

domů