MEXIKO

Stotisíce lidí znovu v ulicích

Ve středu 31. ledna v ulicích hlavního města znovu manifestovaly statisíce lidí. Protestovali proti zvýšení cen tortil, kukuřičných placek, které jsou základní potravinou chudých. Polovina Mexičanů, která musí žít za nejvýš 55 pesos na osobu a den, je tímto zdražením brutálně zasažena.

Manifestanti odsuzovali smlouvu o severoamerickém volném trhu (NAFTA-ALENA), podepsanou v r. 1994. Jedním z neblahých důsledků této smlouvy pro Mexiko je úplná závislost na dovážené americké kukuřici. Kromě toho je kukuřice stále více používána jako surovina pro výrobu ethanolu (tj. náhradní pohonné hmoty, zvané “bio-diesel”), což způsobuje, že její cena stoupá a konzumace jako potraviny se podstatně snižuje, a to jak v Mexiku, tak i v měřítku globálním.

Manifestanti rozhodně odsuzovali nového prezidenta Calderóna, vnuceného zemi volebním podvodem. Označovali ho za paňácu Yankejů. “Není to jen zloděj, ale i vrah, který nás chce zabít hladem.” López Obrador, prezidentský kandidát Strany demokratické revoluce (PRD), který se stále považuje za jediného legitimně zvoleného prezidenta, na mítinku prohlásil, že “Mexiko není soběstačné, protože jsme v rámci neoliberální politiky, kterou prosazuje vláda, odepsali naše zemědělství”.

U příležitosti tohoto dalšího ohromného mítinku zapsal delegát Mezinárodní dohody v Mexiku Jean-Pierre Raffi rozhovor s Humbertem Brizuelou, členem ústředního vedení Nezávislé demokratické strany pracujících (PTDI), která je členskou stranou EIT. Přebíráme ho z Informations ouvrières, Paříž, č. 780 (2325) z 8. února 2007. K tomu dále připojujeme nekrácený překlad originálního mexického letáku, pozvání na chystaný Druhý národní demokratický konvent. (K tomu porovnejte materiály v našich číslech 106 a 107.) Doufáme, že čtenáři ocení naši snahu po maximálně autentické informaci a nebudou nám mít za zlé občasné opakování.

Redakce Bulletinu

Humberto Brizuela - Jean-Pierre Raffi

○ Manifestanti dnes rozhořčeně odsuzovali vládu za brutální zvýšení cen tortil.

● Zvýšení cen tortil je ve skutečnosti jen jeden aspekt ekonomické války, kterou vede imperialismus USA a Calderónova vláda proti mexickému lidu. Souvisí se spekulativní vlnou rozpoutanou monopoly, které kontrolují rozdělování a výrobu mouky a tortil. Toto brutální zvýšení cen se brzy všeobecně rozšíří na všechny základní produkty. Jde o celkovou politiku. Calderón, který je bezvýhradně ve službách multinacionál a vlády USA, zaútočil na Světovém ekonomickém fóru v Davosu na jiné latinskoamerické vlády, Moralesovu v Bolivii a Chávezovu ve Venezuele, které pod tlakem obyvatelstva začaly znárodňovat určité sektory přírodního bohatství a komunikační prostředky - stejně jako to v roce 1938 udělal náš prezident Lazaro Cárdenas s mexickou naftou. Teď Calderón zašel až tak daleko, že pozval firmy postižené znárodňovacími opatřeními [ve Venezuele a Bolivii], aby investovaly v Mexiku, “které investorům nabízí jistotu”.

○ Za několik dní potom se ukázalo, jaký má tato věta smysl...

● Strany PAN a PRI [dvě nejdůležitější strany buržoazní vládní koalice] oznámily, že připravují legislativní změny, které mají umožnit, aby se státní naftový monopol PEMEX otevřel pro velkou USamerickou společnost International Petroleum. Cílem je, jak to bylo oznámeno, “aby soukromý sektor mohl investovat do podnikání až doposud vyhrazeného státu”. Tato politika, kterou prosazují Bush a jeho nástroj Calderón ruku v ruce a k níž dále patří Zeď hanby na mexicko-USamerické hranici, kriminalizace imigrantů bez papírů v USA i militarizace Mexika pod záminkou boje proti obchodníkům s narkotiky, uvrhává naši zemi do chaosu.

○ López Obrador a jeho Strana demokratické revoluce odpovídají na tato brutální opatření požadavkem demise Eduarda Soja, ministra hospodářství...

● Jistěže, Sojo musí podat demisi! A s ním také státní tajemník pro finance, kterého nám nasadil Mezinárodní měnový fond! Demisi musí podat celá vláda uzurpátora Calderóna! Je to jediné řešení, to platí dnes ještě víc než kdykoli dříve: všechnu moc vládě Lópeza Obradora, a to ihned! López Obrador musí dostat všechnu moc, aby znárodnil monopoly, které spekulují s moukou a tortilami, s hladem mexického lidu! Musí dostat všechnu moc, aby zrušil otevření trhu zemědělských výrobků, k němuž má dojít v roce 2008 podle smlouvy o celoamerickém volném trhu a které by nás vydalo napospas USamerickému imperialismu.

○ Obrador vyzval, aby se 21. března konalo druhé zasedání Národního demokratického konventu (CND). Na prvém zasedání loni v září se shromáždilo téměř milion pracujících, venkovanů a mládeže...

● Bude to další událost důležitá pro posílení svrchovanosti mexického lidu. Příprava a organizace tohoto druhého zasedání bude příležitostí pro další rozšíření mobilizace mexického lidu k zápasu za to, aby legitimní vláda Lópeza Obradora dostala všechnu moc. Přípravy na druhé zasedání Konventu také nastolí otázku nezávislé organizace mexického pracujícího lidu, kterou nazveme Lidové shromáždění nebo snad Shromáždění národního demokratického konventu. My, aktivisté PTDI, vyzýváme, aby se takováto shromáždění vytvářela ve čtvrtích velkých měst, v obytných koloniích, v továrnách, městečkách i venkovských obcích. Jde o to, aby pracující lid na jejich půdě definoval své požadavky a uskutečňoval a bránil své právo organizovat se.

domů