RUMUNSKO

ROZHOVOR S RUMUNSKÝM ODBORÁROM MARIANOM TUDOROM

○ Dá sa povedať, že tragédiu, ktorá se práve stala, bolo možné predvídať?

● Národná odborová konfederácia MERIDIAN predložila sťažnosť Výboru pre odborové slobody MOP dňa 22. mája 2006, teda pred ôsmimi mesiacmi. V prílohách III a IV k tejto sťažnosti sa upozorňuje na “ohrozenie zdravia uväznených odborárov” a “ohrozenie bezpečnosti uväznených odborárov”. Prepustenie zo zdravotných dôvodov bolo odmietnuté tiež Constantinovi Cretanovi, ktorý trpí ťažkou poruchou srdca, pečene a zraku. Tomu v júni 2006 povolili prerušenie výkonu trestu, ale po dvoch mesiacoch bol znovu uväznený, lebo sudcovia odmietli prerušenie predĺžiť, a to aj napriek doporučeniu väzenského lekára z Craiovy. Pokiaľ ide o ohrozenie “bezpečnosti” väznených odborových predákov, je spôsobené tým, že sú väznení v rumunských pomeroch spolu s kriminálnymi živlami. Sťažnosť upozorňuje, že “24. marca neskoro v noci, keď bol Miron Cozma väznený v Bukurešti, vysielala televízna stanica OTV svedectvo jedného jeho bývalého spoluväzňa, ktorý tvrdil, že naň bol vykonávaný nátlak, aby Cozmu odstránil”.

○ Čo by si dnes odporučil robotníckej a demokratickej verejnosti a odborovým organizáciám na celom svete?

● Ako okamžité opatrenie odporúčam, aby robotnícke organizácie uvoľnili potrebné prostriedky na pomoc rodinám väznených predákov, najmä pre rodinu Ionela Ciontu. Ďalej treba ešte viac ako doposiaľ zvlášť v Európe podporovať sťažnosť podanú Medzinárodnej organizácii práce a žiadať, aby rumunská vláda bezodkladne zrušila tresty na slobode a prepustila našich súdruhov Cozmu, Cretana, Lupu, Loisa a Beju. Teraz je zrejmé, že je to otázka ich života či smrti.

domů