RUMUNSKO

Banícky odborový predák Ionel Ciontu zomrel vo väzení

Robotnícky aktivista Ionel Ciontu, ktorý bol rumunskými úradmi pred 16 mesiacmi uväznený, zomrel dňa 11. januára 2007 vo väzenskej nemocnici Jilava v Bukurešti na ťažkú chorobu pečene. Jeho rodina a súdruhovia sa o tom dozvedali z tlače. Emanoil Bota, šéf väzenia v Barcea Mare v okrese Hunedoara (asi 400 km severozápadne od Bukurešti) oznámil tlačovej agentúre Mediafax, že súdruh Ionel Ciontu bol predtým ráno prevezený do väzenskej nemocnice Jilava. List Ziua uverejnil v piatok 12. januára nasledujúci oznam veliteľa väzenia Barcea Mare: “Bol chorý už od začiatku a po vyšetrení v okresnej nemocnici v Devea bol premiestnený do Jilavy. Nikdy nepožiadal o prerušenie trestu z dôvodu ochorenia.”

Toto je klamstvo. Rodina Ionela Ciontu oznámila, že o to niekoľko raz bezvýsledne požiadal. Vždy mu to zamietli, podobne ako Constantinovi Cretanovi. Žena Ionela Ciontu oznamuje, že väzenské úrady jej nevydajú pitevný protokol skôr ako za 45 dní. Rumunskí odborári, s ktorými sme hovorili, tvrdia, že Ciontovo úmrtie vo väzení je spojené s jeho uväznením. Ionel Ciontu bol jedným z šiestich rumunských odborových predákov, uväznených za vykonávanie odborového mandátu, ktorým ich poverilo členstvo.

KTO BOL IONEL CIONTU?

Bol to predstaviteľ odborovej organizácie bane v Livezeni. Bol odsúdený na päť rokov väzenia za údajné “podvracanie štátnej moci” počas protestného hnutia baníkov v roku 1999. V tom istom súdnom procese bol odsúdený Miron Cozma, vtedajší predák baníckych odborov z údolia Jiu, na desať rokov väzenia a odborári Constantin Cretan, Vasile Lupu, Dorin Lois a Romeo Beja na päť rokov.

Po Ionelovi Ciontu zostáva vdova s tromi deťmi. Je, rovnako ako rodina Cozmova, Cretanova, Lupuova a Loisova, zbavená jej hlavného príjmu, baníckej mzdy otca rodiny. Ciontu bol odsúdený za organizovanie manifestácie na protest proti brutálnemu znižovaniu počtu aktívnych baníkov v Rumunsku (z niekdajších 300 tisíc na dnešných 60 tisíc) v rámci reštrukturalizácie sektoru.

Práve pred rokom, 19. januára 2006, vyhlásil Ionel Ciontu v týždenníku Replica, vydávanom v Hunedoare, znovu svoju nevinu: “Som politickým väzňom. Počas prípravného súdneho konania mi prokurátor Sasarman predostrel štyri varianty: “potopiť” Cozmu, podať demisiu na odborovú funkciu, odísť na dôchodok alebo vstúpiť do [vládnucej] Demokratickej strany... V mojich spisoch nie sú žiadne výpovede proti mne. Napriek tomu som bol odsúdený.”

Pripomíname fakty:

V roku 1991 a potom znovu 1999 vstúpili rumunskí baníci, členovia odborov, do štrajku na protest proti privatizácii baní a ich zatváraniu, a zorganizovali pochod do Bukurešti, žiadajúc, aby vláda zahájila rokovanie o ich požiadavkách a aby rešpektovala dohody, ktoré predtým podpísala. (Písali sme o tom aj v našom Bulletine, v č. 25 a 26.) S vedomým a flagrantným porušením článku 3 konvencie Medzinárodnej organizácie práce č. 87 o odborových právach bol predák hnutia Miron Cozma súdne prenasledovaný a napokon niekoľkonásobne odsúdený na tresty väzenia v celkovej výške prevyšujúcej 90 rokov, a 28. septembra 2005 bolo päť ďalších odborových predstaviteľov, medzi nimi Ionel Ciontu, odsúdených na päť rokov väzenia za manifestácie, zorganizované v roku 1999.


Naliehavá výzva Medzinárodnej dohody pracujúcich

[...] Medzinárodná dohoda pracujúcich, ktorá sa už od roku 1999 zúčastňuje na medzinárodnej kampani za prepustenie uväznených rumunských odborových predákov, informuje všetky organizácie medzinárodného robotníckeho hnutia o hore uvedených správach, ktoré jej došli z Rumunska.

Pod dojmom z týchto správ nemožno znovu nevyhlásiť úplný súhlas EIT so záverom sťažnosti, ktorú podala rumunská Národná konfederácia odborov MERIDIAN Výboru pre odborové slobody Medzinárodnej organizácie práce, a ktorá bola týmto Výborom dňa 22. mája 2006 zaregistrovaná: predáci baníckych odborov uväznení v Rumunsku sa neprevinili ničím iným než tým, že rešpektovali odborový mandát v súlade s konvenciou Medzinárodnej organizácie práce č. 87, ktorú Rumunsko ratifikovalo. Dnes sú ohrození na živote.

Medzinárodná dohoda pracujúcich vyzýva všetky organizácie na celom svete, ktoré si sú vedomé významu odborových slobôd zaručených konvenciami Medzinárodnej organizácie práce, aby všetkými možnými formami (ako sú napr. telegramy, faxy a delegácie na ambasády) dali rumunským úradom najavo svoje rozhorčenie, požadovali od nich celú pravdu o okolnostiach smrti Ionela Ciontu a potvrdili požiadavku okamžitého prepustenia uväznených baníckych predákov.

Medzinárodná dohoda pracujúcich vyzýva všetky organizácie, ktoré sú toho schopné, aby podľa svojich možností prispeli k okamžitej materiálnej solidarite s rodinou Ionela Ciontu i rodinami ostatných uväznených odborárov.

Podpísaný: Daniel Gluckstein, koordinátor Medzinárodnej dohody pracujúcich.


Z iniciatívy odborových aktivistov Nemecka, Francúzska a Srbska bol založený fond solidarity na podporu rodín rumunských odborových predákov. Vyzývame odborové organizácie, aby túto iniciatívu podporili.

1. Môžete posielať protestné prejavy na adresu šéfa rumunského štátu: Traian Basescu, presidentele Romăniei, Palaţul Cotroceni, Strada Geniului nr 1-3, Sector 5, Bucureşti, Rumunsko, prípadne súčasne rumunskému veľvyslanectvu.

2. Môžete prispieť na Fond robotníckej solidarity s uväznenými rumunskými baníkmi (ktorý už poslal prvý príspevok rodine Ionela Ciontu), a to výhradne bankovým prevodom na túto adresu:

Henning FREY
IBAN : DE79 4401 0046 0025 2764 65
Code SWIFT : PBNKDEFF
Postbank Dortmund
Hiltropwall 4-A2
44137 Dortmund - SRN

3. Robotnícke organizácie, ktoré by si želali dostávať informačný bulletin spomenutého Fondu robotníckej solidarity..., môžu o to požiadať e-mailom na adrese eit.ilc@fr.oleane.com alebo faxom na číslo 0033 - 1 - 48 01 88 36.

domů