FRANCIE

Výtah z komuniké G. Schivardiho o záchraně francouzského vinařství

Dnes nám ve jménu liberalismu chtějí zakázat jakoukoli ochranu naší výroby, neboť Evropská komise dnes prosazuje jen a jen deregulaci a zákon trhu. Kam směřuje totální deregulace trhu vína? K tomu, že se naše vinařství utopí ve světovém trhu denaturovaného vína. Evropská komise nařizuje likvidaci vinic a je jasné, že to postihne především náš kraj Languedoc-Rousillon, zatímco Itálie a Španělsko svou výrobu stále rozšiřují - mají povoleno 150 tisíc hektarů. Jak to Evropská komise organizuje? Prosazuje čtyři procedury, čtyři údery proti nám:

První úder: protože je výroba v Evropě vyšší než v ostatním světě, musí se snížit. Je nutno vytrhat 400 tisíc hektarů vinic. Za to se vyplácejí prémie, při čemž se bere ohled na finanční situaci pěstitelů. Nezvýhodňuje se likvidace těch vinic, kde je půda nejméně dobrá. Tato strategie ničí výrobu a orientuje vlastníky na spekulaci s půdou a změnu přirozeného prostředí.

Druhý úder: odstranění vyrovnávacích mechanismů trhu (zrušení podpor při destilaci, skladování, za výrobu hroznového moštu atd.). Jedině trh rozhodne o kursu vína.

Třetí úder: zruší se osvědčení zaručené kvality na etiketě. Evropská komise srovná vinařství do jedné řady s nomenklaturou Světové organizace obchodu. Chce odstranit kategorie definující kvalitu jako AOC [tj. francouzská státní garance původu a zároveň kvality] a nahradit je pouhými dvěma kategoriemi, s označením geografického původu nebo bez něj.

Čtvrtý úder: odstranění kritérií kvality, přidávání ostružin, syntetického aroma a používání aromatických odrůd vytvořených genetickou modifikací. Evropská komise chce prosadit, aby evropští vinaři používali stejné metody výroby vína jako mimoevropská konkurence.

Snahy Evropské komise tak dávají za pravdu a pomáhají prosadit to, oč usilují USA, které se dávno pokoušejí odstranit naše kritéria kvality.

Jak na to reagovat? Francouzská vláda musí neprodleně zasáhnout a podniknout opatření na ochranu našeho vinařství. Situace si vyžaduje neprodlenou a nevratnou pomoc všem pěstitelům [...]. Má-li být ještě zachráněno naše vinařství, naše pěstitelská družstva, je nutno prosadit vládou garantované ceny. Ale to není možné bez odstoupení od Maastrichtské smlouvy!

domů