FRANCIE

Dopis Gérarda Schivardiho jednomu starostovi

» Pane starosto, milý kolego,

v průběhu jedné z diskusí o prezidentských volbách se jeden z našich kolegů vyslovil, že “je třeba učinit všechno pro porážku pravice, a proto zabránit roztříštění levicových hlasů”, aby se prý “neopakovala situace z roku 2002". [...]

Jistěže je třeba “porazit pravici”. Občané našich komun volají svorně: “Toto nesmí pokračovat, už to nejde dál: výluky, delokalizace, ničení vinic v Languedocu, zavírání nemocnic národního pojištění, snižování počtu lůžek, rušení porodnic - konec s tím vším!” Starostové dodávají: “musí se skoncovat s rušením poštovních úřadů, komunálních veřejných služeb, zastavit slučování obcí.”

Ale což právě proto, aby se všechno toto zastavilo, aby byla poražena pravice, není potřebí jasně vysvětlit, že všechny tyto těžkosti, s nimiž se naše země setkává, způsobila Evropská unie a Maastrichtská smlouva?

Například chceme-li zachovat v našich obcích poštovní úřady, musíme odstranit evropskou direktivu číslo 97/60 CE a N° 2002/39/CE, které nařizují otevřít veškerý poštovní styk pro volnou konkurenci a rušit kanceláře [nevýdělečné] veřejné pošty. Chceme-li zastavit výluky, musíme prosadit zrušení článku 87 Maastrichtské smlouvy, který zakazuje “jakoukoli pomoc ze strany státu nebo z veřejných prostředků v jakékoli formě, které by ovlivnily nebo hrozily ovlivnit volnou konkurenci tím, že by zvýhodnily některé podniky nebo některá odvětví”.

A jestliže se chceme vyvarovat vysoké volební neúčasti, jejíž hlavní příčinou je to, že voliči nevidí žádný rozdíl mezi levicí a pravicí, je snad něco potřebnější než říci jasně, že se musíme rozejít s Evropskou unií? Pokud jde o mne, kdyby [kandidátka oficiální socialistické strany] Segolène Royal toto řekla, odvolal bych, jistě se souhlasem kolegů, kteří mne podporují, svou kandidaturu.

Co o tom soudíte? Vyslovuji Vám nejupřímnější republikánský pozdrav.«

domů