FRANCIE

Sdružení starostů malých měst a obcí staví vlastního kandidáta

Gérard Schivardi, kandidát na prezidenta republiky

Významnou součástí boje francouzského lidu proti EU je hnutí starostů malých měst a obcí. Vysoké kompetence starostů a obcí (= komun) jsou dědictvím Velké revoluce, na které jsou Francouzi právem hrdi a které si žárlivě střeží. Také tato vymoženost je ohrožena eurokraty z Bruselu: komuny jsou slučovány a jejich kompetence omezovány podle jednotného střihu pro celou EU. Slučování obcí do velkých celků samozřejmě přispívá k zformálnění demokratických procedur a odcizení občanů od všech institucí politické demokracie. Protože je tento proces spojen se zaváděním jednotných evropských norem, vyvolává odpor proti EU ve jménu obrany vymožeností Velké revoluce. Týmž směrem působí Bruselem diktované odstranění zábran pro privatizaci veřejných služeb. Kritéria zisku a zákaz subvencování komunálních služeb z veřejných prostředků v praxi vedou např. k uzavírání poštovních úřadů v menších obcích a jednoduché likvidaci všech služeb, což způsobuje úpadek venkovských obcí a vylidňování celých rozsáhlých oblastí. Odpor proti tomuto vývoji vedl k postupnému vytvoření Hnutí na obranu 36 tisíc obcí, které se významně přičinilo o vítězství NE v loňském referendu o “Evropské ústavě”. Francouzská vláda po referendu pokračuje dál, jakoby se nic nestalo, také úpadek malých obcí tedy pokračuje. V posledním roce lidové hnutí krystalizovalo, vytváří si vlastní instituce.

V červnu 2006 uveřejnilo 17 starostů a radních z několika obcí otevřený dopis všem starostům Francie. Vyzvali k široké debatě a sdružování “na obranu demokracie a 36 tisíc obcí ohrožených zrušením a spojováním, za zachování veřejných služeb a všech sociálních vymožeností, za rozchod s Evropskou unií.” Vyslovili své stanovisko k nastávajícím volbám prezidenta republiky [které se budou konat v dubnu 2007]: “Kterýkoli kandidát, který by se zavázal učinit jakýkoli byť sebemenší reálný krok směrem k roztržení obojku Evropské unie a obnově demokracie, bude mít naši podporu.” K dopisu se [do 7. prosince] připojilo 476 starostů a radních. Večer 18. prosince se v Paříži konala manifestace asi 10 tisíc občanů, na níž se představilo 40 starostů, kteří se připojili ke zmíněnému dopisu, sdružili a rozhodli postavit vlastního kandidáta na prezidenta: Gérarda Schivardiho, starostu městečka Mailhacu. Předložili také hlavní heslo své volební kampaně: Za obranu 36 tisíc komun, veřejných služeb, veřejného školství, za rozchod s Evropskou unií. Zároveň se vytvořil Výbor na podporu Gérarda Schivardiho, jehož členy se stalo všech přítomných 40 starostů. Vydal deklaraci, vyzývající všechny starosty, kteří by chtěli tuto kandidaturu podporovat, aby Výboru posílali svá stanoviska a návrhy, které mají sloužit k definitivní formulaci volebního programu této kandidatury.

Strana pracujících se rozhodla podpořit kandidaturu Gérarda Schivardiho.

domů