BELGIE

Zápas za zachování jednotné odborové ústředny

V posledních několika měsících v Belgii sílí snahy rozložit jednotu dělnické třídy. Dne 1. června t.r. Sněmovna přijala k projednávání zákon o rozdělení Belgie na dva “suverénní státy”, Vlámsko a Valonsko. Před několika týdny přijal mimořádný sjezd Svazu kovodělníků CMB nové stanovy, které rozdělují finance a budovy podle jazykové příslušnosti členů. Skupina předáků a aktivistů dosud jednotné Všeodborové ústředny (FGTB) vydala výzvu za zachování federální jednoty sociálních vymožeností, kterou předkládá k hromadnému podpisování. Přinášíme výtah z výzvy:

» Odevšad slyšíme, že doba po parlamentních volbách 2007 bude plná všech možných nebezpečí, a skutečně se střetáváme se znepokojujícími fakty. Stojí před námi nebezpečí konfrontace mezi Vlámskem a Valonskem. [...] Zaměstnavatelé na severu i jihu země, a mezi nimi hlavně multinacionály, vyvíjejí stále rostoucí nátlak na omezování základních sociálních práv. Postup proti nám byl naplánován institucemi Evropské unie a uskutečňuje ho [federální] vláda.

Na severu země se kolem organizací zaměstnavatelů vytvořila skupina In de Warande, která vydala manifest požadující regionalizaci federálních sociálních vymožeností. A hned jsme mohli vidět, jak Valonský svaz podnikatelů UWE pozval tuto skupinu na své shromáždění a velice přátelsky přijímal její stanoviska. Není to náznak, že regionalizace našich federálních sociálních vymožeností je pro podnikatele (a pro ty, kdo jsou v jejich službách) nástrojem ke snadnějšímu odstranění těchto vymožeností, hlavně cestou privatizace?

Máme všechny důvody k závěru, že stojíme tváří v tvář bezpříkladnému náporu, který má za cíl omezit naše federální sociální vymoženosti tím, že je bude nejprve regionalizovat. Je to útok proti všem pracujícím celé Belgie - Vlámska, Valonska i Bruselu. [...] Pracující jsou schopni čelit této protisociální agresi jedině svou jednotou. Proto podporujeme nového předsedu FGTB Rudyho De Leeuwa, když vyzývá FGTB, aby se postavila na odpor každé formě “regionalizace práva na práci, kolektivních smluv a systému sociálního zabezpečení”. Podporujeme také novou generální sekretářku Anne Demelenne, když se vyslovuje za “silnou, jednotnou a solidární FGTB”, schopnou čelit separatismu a regionalizaci federálních sociálních práv. [...]

Ve chvíli, kdy je stále jasnější, že podnikatelé chtějí regionalizovat naše sociální práva proto, aby je mohli snadněji zničit, vydáváme tuto výzvu

- za zachování federální jednoty FGTB a všech odborových organizací

- na obranu federálních sociálních vymožeností (sociálního pojištění, kolektivních smluv, práva na práci atd.) a proti každému pokusu o jejich regionalizaci.

Připojte se k nám za tyto požadavky. «

Jean Revelli

domů