MAĎARSKO

Skutočná povaha masových protestov

Slovenské médiá sa predháňali v publikovaní výčinov maďarských výtržníkov s protislovenskými heslami. Povedali ale to hlavné? Ešte zaujímavejšia je tá dojemná zhoda s médiami českými: zrazu našli bratský cit pre Slovákov tí istí, ktorí ospevujú politického génia, ktorý pred nejakými pätnástimi rokmi rozhodol, že Česi nebudú Slovákom robiť poisťovňu. Teraz sa zhodli - preto, že jedni predháňajú druhých v službe tomu istému pánovi, svetovému kapitálu, kým Maďari majú viditeľne viac odvahy pozdvihnúť sa proti praktikám, ktoré vďaka bruselským direktívam kvitnú v Budapešti, Bratislave i Prahe. Zopakujme si, čo sa vlastne stalo:

Maďarská televízia zverejnila získanú nahrávku, na ktorej sa premiér Gyurcsány priznáva, že aby vyhral aprílové voľby, “samozrejme klamal”. Klamal tým, že zamlčal prípravy plánu úspor, nanúteného Maďarsku Bruselom. Krátko nato, dňa 18. septembra, začali manifestácie, ktoré potom splynuli s oslavami 50. výročia maďarského povstania 1956, vopred pripravenými a perfektne zmanipulovanými za pomoci EÚ a mnohých vlád. Slová, ktoré vyvolali ľudový odpor, sú (v niekoľkonásobnom preklade) tieto: “Je evidentné, že sme klamali rok a pol alebo dva roky, a bolo jasné, že to, čo sme hovorili, nebolo pravda. Sme natoľko nad tým, čo krajina mohla zniesť, že nikdy predtým by sme si neboli vedeli predstaviť, že vláda MSZP [socialistickej strany] a liberálnej strany by mohla niečo také urobiť. A navyše v tom istom čase sme neurobili nič z toho, čo sme počas štyroch rokov sľubovali. Nemôžeme uviesť ani jedno dôležité vládne rozhodnutie, ktorým by sme sa mohli pýšiť - s výnimkou toho, že sme nakoniec vyviedli riadenie zo slepej uličky. Nič. Keď sme nútení skladať účty z toho, čo sme za štyri roky urobili, čo môžeme povedať?”

Nuž, keď sa ľud búri proti takejto vláde, máme si pripomínať protislovenské opatrenia vlády grófa Tiszu, a z minulého storočia Durayove provokácie z 80. rokov a maďarskú sabotáž projektu Gabčíkovo-Nagymáros - alebo skôr by stálo za porovnanie a zamyslenie, či aj naše vlády nerobili a nerobia to isté čo maďarská, tj. či nezatajujú svojim občanom záväzky voči Bruselu? Ešte neliehavejšia otázka je, prečo naši ľudia nevolajú svojich predákov k zodpovednosti tak ako Maďari. Ale tieto otázky nepoložil žiadny zo slovenských ani českých ospevovateľov súčasnej demokracie, privatizácií a Európskej únie.

Pre tých, ktorým sa žiada informácií z druhej strany toho, na čo ukazuje oficiálna tlač, prinášame preklad interview s Marikou Kovács, ktorá bola v r. 1956 účastníčkou maďarskej revolúcie, teraz žije v Paríži a od začiatku sa zúčastňuje na aktivitách EIT. Interview zapísal Dominique Ferré a publikované bolo v liste Informations ouvrières 28. septembra 2006. Marika Kovács nedávno v Paríži vydala svoje pamäti, ktoré podávajú celkom iný pohľad na udalosti roku 1956 ako oficiálna ceremónia zorganizovaná klamárom Gyurcsánym za účasti všetkých bábkových vlád dirigovaných z Bruselu.

JT

domů