Na úvod

Posledné tohoročné číslo nášho Bulletinu sa usiluje o doplnenie základných informácií o aktuálnych problémoch hnutia pracujúcich. Jesenný výpadok v našej práci a potom nutnosť pokračovať v zásadnej diskusii spôsobili oneskorenie.

So súhlasom a priateľským pozdravom petičného vyboru preberáme originálny leták českej petície proti americkým základniam na českom území. Iste nikto z našich čitateľov nebude tak naivný, aby veril niektorej českej politickej strane, aj keď by sa prípadne zaviazala, že v prípade volebného víťazstva základne nedovolí. Sila rezistencie českého národa rozhodne, či budú alebo nie.

Materiál o Maďarsku zaraďujeme ako aktualitu (aj keď oneskorenú), ale hlavne ako materiál na zamyslenie o metódach, ktorými kapitál a jemu služobné médiá rozdeľujú národy. A sú tí Maďari naostaj zaostalí, keď sa búria?

Materiál o Belgicku je tiež plný náznakov, ktoré by mohli vyvolať zamyslenie nad našimi vlastnými skúsenosťami pred pätnástimi rokmi.

Pokiaľ ide o Francúzsko, ide o dávny problém protestného hnutia starostov vidieckych obcí, ktorému sme v Bulletine zo začiatku nevenovali pozornosť zámerne, lebo sme predpokladali, že v našich pomeroch by nikoho neoslovil. Ako sa ukázalo pri stretnutiach na Ostravsku a teraz sa ukazuje i z iných diskusných materiálov, časy sa menia i v tomto ohľade. Predkladáme materiál o samostatnej kandidátke protestného hnutia starostov do nastávajúcich francúzskych prezidentských volieb v apríli nasledujúceho roka. Čitatelia si môžu povedať, že sa tu dozvedeli čosi, čo je totálne zamlčiavané všetkými oficiálnymi médiami nielen u nás, ale predovšetkým vo Francúzsku samotnom.

Ako vieme, vláda USA na celom svete prikrýva svoje agresie údajným bojom proti nacionalizmom (tých potlačených) a “etnickým čistkám”. Zlodej kričí “chyťte zlodeja”! Čítajte reprezentanta Čierneho ľudu Ameriky. Vybrali sme z mnohých materiálov o tejto otázke, ktoré prichádzajú už dlhšie ako rok.

Do diskusnej prílohy sme tentoraz zaradili dva články Jeana-Charlesa Marquiseta, predstaviteľa skupiny Résistances communistes, jednej časti komunistického prúdu francúzskej Strany pracujúcich, ktorého existencia je - popri iných - zakotvená v jej stanovách. Ide o komunistov, ktorí si zachovávajú svoju tradične komunistickú ideológiu (tak ako ju poznáme aj od nás z čias ešte autentickej, neznormalizovanej KSČS) a prípadne aj zostávajú členmi Francúzskej komunistickej strany (pokiaľ ich nevylúčili), ale nesúhlasia s jej polovičatým vzťahom k Európskej únii a vôbec už nie s účasťou jej ministrov vo vládach slúžiacich kapitálu - tj. s degeneráciou niekdajších strán Tretej internacionály podľa vzoru predchádzajúcej degenerácie socialistických strán pred sto rokmi. Preto sú integrálnou časťou Strany pracujúcich, ktorá im dáva na ich slobodné použitie všetky svoje tlačové atď. prostriedky. To je ukážkou slobodnej diskusie a “robotníckej demokracie”, ako jej rozumie PT. Pre čitateľov nášho Bulletinu môžu mať tieto materiály hodnotu informačnú, ale pre toho, kto sa hlbšie zamyslí, môžu byť aj obohatením našej diskusie, napriek tomu, že neboli pre ňu špeciálne napísané.

Redakcia Bulletinu, Jan Tesař

domů