OAXACA: vzpoura

Jesusa Rodriguez v rozhovoru s Alanem Benjaminem (výňatky)

○ Můžeš říci, co soudíš o konfliktu, který probíhá v Oaxace?

● Pro nás je to epicentrum boje lidu Mexika. [...] Včera odpoledne, po 9 hodinách zápasu, zatlačili obyvatelé města, ozbrojení jen holemi a kameny policii, která se v rozporu se zákonem pokoušela obsadit budovu univerzity Benita Juáreza. Rektor se rozhodně postavil na odpor. [...] Máme radost z tohoto prvního vítězství, ale uvědomujeme si, že zápas za odvolání guvernéra bude těžký a dlouhý. Musíte si být vědomi, že ten, kdo má taktovku s podporou USA, je Calderon a nikoli [dosavadní prezident] Fox. [...] Calderon je Bushův člověk. Jeho nový ministr financí je číslo 3 Mezinárodního měnového fondu. Celá Calderonova politika byla vypracována v USA. Proto je volební podvod spáchaný 2. července stále ve středu současného politického zápasu. [...]

○ O čem rozhodlo včerejší zasedání koordinačního výboru Národního demokratického konventu?

● Hlasováním jsme rozhodli o bezpodmínečné podpoře následujících návrhů předložených Lidovým shrromážděním národů Oaxaky: 1) [...] Vytvoříme obranný kordon kolem sídla Lidového shromáždění a univerzity, odkud Lidové shromáždění na vlnách vysilače univerzity vysílá. Oaxaca je okupované město. To je nepřijatelné. Mexický lid ani národy světa nemohou tuto situaci strpět. 2) Zúčastníme se velkého pochodu na město Oaxaca 5. listopadu [...] Je třeba organizovat masový příliv pracujících, venkovanů a studentů do Oaxaky, abychom jejímu lidu pomohli osvobodit své území, které je okupováno vojskem. 3) Podpoříme celonárodní všelidovou stávku 9. a 10. listopadu. Myslíme, že by to neměla být jen stávka učitelů. Všichni pracující by na tyto dva dny měli stávkovat na protest proti represím v Oaxace, a žádat odvolání guvernéra a federálních vojsk. 4) Podporujeme návrh Lidového shromáždění na uspořádání dalšího pochodu do Oaxaky 11. listopadu, a dalšího ještě většího 12. listopadu.

○ Aktivisté z Mexika a USA vyzývají Lopeza Obradora, aby uveřejnil výzvu za národní pochod na obranu Oaxaky. Jeho podpora Lidovému shromáždění by byla rozhodující. Vaše rozhodnutí podporovat vznik celonárodní fronty jsou důležitá [...] Ale stále víc a víc lidí poukazuje na to, že kdyby Lopez Obrador rozhodně vyzval k celonárodnímu masovému pochodu na Oaxaku, shromáždilo by se na milion lidí, a to by byla síla schopná vyhnat z Oaxaky federální vojska a guvernéra s nimi. Já osobně zcela sdílím toto mínění.

● Náš výbor do značné míry také sdílí toto stanovisko. Federální vedení se sejde během dvou dnů a bude diskutovat o této otázce, kterou skutečně předkládá stále větší počet členů a sympatizantů Národního demokratického Konventu. [...]

○ 20. listopadu má Lopez Obrador složit prezidentskou přísahu před lidem na náměstí Zocalo. Bude se to konat? Jak se na to připravujete?

● Určitě. [...] Shromáždíme se nejen abychom ho oslavovali, ale nastolili do úřadu slavnostní ceremonií. To je klíčový bod celého hnutí odporu proti nastolení Calderona. [...]

○ Co mohou udělat odboráři a aktivisté ne celém světě, aby podpořili zápas Oaxaky a zápas Národního demokratického konventu?

● V této chvíli je to posílání delegací na mexické ambasády a konzuláty, požadovat zastavení represí v Oaxace, stažení federálních vojsk a zvláštních jednotek policie [...] Víme, že Mezinárodní dohoda pracujících už zorganizovala několik delegací tohoto typu a jsme vám za vaši podporu vděčni. Ale potřebujeme podpořit ještě více, mnohem více. Oči světa se musí obrátit na Mexiko. V každé zemi by měly být takové delegace a všude by se měly konat před mexickými zastupitelstvími masové demonstrace [...]

○ Chceš ještě něco dodat?

● Ano. Ve státě Oaxaca, stejně jako všude v naší zemi, se ničí kukuřice, která je samotnou podstatou naší kultury, naší identity, a základní potravinou našeho venkovského obyvatelstva. Více než polovina Oaxačanů dnes žije v USA, kde jsou vystaveni super-vykořisťování a kde se s nimi jedná jako s lidmi druhého řádu, bez práv. Tito lidé byli nuceni utéct ze svých příbytků a dědin, které milovali, protože jejich plodina byla zničena, nejprve smlouvou o severoamerickém volném trhu (NAFTA) a teď novými semeny [z USA] Monsanto. Musíme už jednou udělat konec tomuto šílenství. Musíme donutit Ulise Ruize, aby odešel z funkce guvernéra. Musíme naléhat na celý národ !

(Interview zapsal Alan Benjalin, jeden z budovatelů Mezinárodní dohody a člen její delegace na mexický Národní demokratický konvent. Působí v San Francisku v Kalifonii, USA.)

domů