OAXACA: vzpoura

Komuniké Mezinárodní dohody (EIT) z 29. října

» [...] Několik mexických listů oznamuje, že prezident Fox nařídil vojsku skoncovat se stávkou a vyklidit střed města a obsazené veřejné budovy [...] Podle týchž listů vydal tento příkaz poté, co velvyslanec USA v Mexiku [...] veřejně vyzval mexickou vládu, aby “obnovila pořádek v Oaxace”. Potvrdí-li se tyto informace, je to důvod k nejvážnějším obavám, zda se podaří zabránit krveprolití a masakrování neozbrojeného obyvatelstva. Mezinárodní dohoda připomíná, že od samého začátku lidového hnutí poskytovala svou naprostou podporu legitimním požadavkům pracujících a lidu Oaxaky, a vyslovuje se za pokojné řešení konfliktu, které i dnes je možné jen na základě uspokojení požadavků stávkujících.

Mezinárodní dohoda naléhavě vyzývá své stoupence po celém světě a aktivisty všech dělnických, lidových a demokratických organizací, aby intervenovali u představitelů Mexické republiky, na ambasádách a konzulátech a požadovali zastavení ozbrojené intervence, skoncování s násilím policie a paramilitárních skupin proti stávkujícím a neozbrojenému obyvatelstvu, které žádá jen svá práva.« (Podepsán Daniel Gluckstein, koordinátor EIT)

Zpráva z 30. října: Agentura Reuter oznamuje, že federální vojsko opanovalo střed města Oaxaky. Stávkující a obyvatelstvo se rozhodli stáhnout, aby se vyhnuli nerovné a krvavé konfrontaci.

Zpráva dopisovatele z 6.- 8. listopadu: Pozdvižení pracujících Oaxaky vstoupilo do nové fáze. Potom, co vojsko obsadilo střed města, postavili se studenti městské univerzity proti jejímu obsazení policií. Do budovy se uchýlila část obyvatel ze středu města. V neděli 5. listopadu se konala půlmilionová manifestace požadující stažení vojska, propuštění uvězněných a demisi guvernéra. Zároveň vstoupili do stávky všichni učitelé v celé federaci a vyhlásili pochod na Oaxaku ze sousedního státu Michoácan. Federální vedení učitelského svazu, Lidové shromáždění a řada dalších organizací vyzvali k celonárodní stávce ve dnech 9. a 10. listopadu. Demokratická nezávislá strana pracujících (PTDI) navrhuje, aby všechny odborové a politické organizace pracujících společně vyzvaly k “Pochodu milionu” na Mexiko.

domů