OAXACA: vzpoura

Usnesení federálního výboru Strany demokratické revoluce (tj. strany Obradorovy)

» Konflikt v Oaxace se musí řešit pokojně, na základě dialogu. Užití násilí by všechno jedině zkomplikovalo, jak to ukázala násilná evakuace [hlavního náměstí města Oaxaky] 14. června. Je to problém politický a nemůže ho vyřešit policie. Odchod Ulise Ruiza z funkce guvernéra je nevyhnutelný, ale nepostačí. Je to jen předpoklad, který zajistí řádnou správu ve státě a otevře cestu k celkovému řešení jednáním [...] Zajistit veřejné a kvalitní školství na všech stupních dostupné všem musí být neoddiskutovatelnou prioritou sloužící rozvoji Oaxaky. Je třeba provést všechna naléhavá opatření pro jeho rychlé zlepšení. Vydáváme tuto naléhavou výzvu, aby byla bez jakýchkoli výjimek respektována lidská práva a záruky individuálních i kolektivních práv všech obyvatel, kteří žijí ve státě Oaxaca. Rozhodně odmítáme každý pokus vzít spravedlnost do vlastních rukou. [...]

Podepsáno federálním předsedou strany, jejím ústředním tajemníkem, předsedou výkonného výboru strany ve státě Oaxaca a koordinátorem skupiny jejích poslanců v parlamentě státu Oaxaca.

domů