OAXACA: vzpoura

Výzva k mezinárodní solidaritě s učiteli

»Hnutí učitelů [...] v Oaxace je v těžké situaci. Ministr vnitra za podpory všech guvernérů [...] vyzývá [dosavadního] prezidenta Foxe, aby “ve striktním respektování zákona přísně zakročil proti všem pokusům o destabilizaci, které záměrně směřují na vytvoření újmy ústavnímu řádu”, tj. naléhá na federální vládu, aby použila síly. Zaměstnavatelé, představitelé církve, sdělovací prostředky a několik starostů a radních zastupujících všechny strany rovněž vyzývají vládu, aby do státu Oaxaca poslala intervenční jednotky. Stávkové hnutí 70 tisíc učitelů státu Oaxaca začalo peticí se mzdovými požadavky [...]. Dnes se 5 tisíc učitelů, zdravotníků, venkovanů atd. vydalo na pochod do města Mexika, aby seznámili hlavní město se svými požadavky. Ministr vnitra svolal na příští středu poradu “všech sektorů zainteresovaných na řešení problému Oaxaky”. Ale zároveň prohlásil, že “v Oaxace se došlo až na samé hranice” a pohrozil, že tam pošle 10 tisíc federálních policistů. Ve chvíli, kdy toto píšeme, hlídkuje nad Oaxacou několik bojových vrtulníků námořnictva. Útok policie může skončit krvavou lázní. [...] Vyzýváme odboráře na celém světě, a především učitelské odbory, aby se obraceli na [...] Vicente Foxa, prezidenta Spojených států mexických s požadavky

* skoncovat s represemi proti učitelům a ostatnímu obyvatelstvu státu Oaxaca

* uspokojit základní požadavek jejich hnutí: odvolat guvernéra [...]

Podepsáno 11 předáky federálního vedení učitelského odborového svazu, mezi nimi 3 profesory univerzit v městě Mexiku.

domů