OAXACA: vzpoura

Rozhovor D. Glucksteina s delegátem oaxackých učitelů

Augusto Fernando Ruíz Medina, člen Syndikátu mexických učitelů SNTE ve státě Oaxaca, byl jejich delegátem na Národním demokratickém konventu, kde se setkal s D. Glucksteinem. Ten využil příležitost, jak získat přímé informace z Oaxaky. Generální stávka tamních učitelů zahájená v březnu tohoto roku se rozvinula do ostrého třídního střetnutí mezi státní mocí a odborovým svazem.

○ Můžeš ve zkratce vysvětlit, co se stalo v Oaxace?

● V březnu jsme zorganizovali petici adresovanou školské správě státu a zaměřenou proti tomu, čemu se tady říká “rebonifikace” mezd a co znamená de facto zavedení rozdílů mezi jednotlivými státy federace. Např. v oblastech turistického ruchu dostávají učitelé větší platy než v indiánských vesnicích. Žádali jsme, aby všichni pracovníci dostávali stejné mzdy bez rozdílu co do místa pracoviště. K tomu další požadavky, jako např. přidělování bot dětem a svačiny ve školách. Oaxaca totiž trpí podvýživou. Když jsme na petici nedostali odpověď, 22. května jsme se rozhodli zahájit časově neomezenou stávku a postavit ve městě stávkovou hlídku. 14. června guvernér státu nařídil odstranit stávkovou hlídku silou, a téhož dne učitelé na agresi odpověděli. Bránili jsme se. Podařilo se nám zatlačit policii a znovu ovládnout hlavní náměstí Oaxaky. Od toho dne se všechno změnilo. Obyvatelstvo hromadně podporuje učitele. A hned 16. června se vytvořilo Lidové shromáždění národů Oaxaky (APPO), které se opírá o řadu organizací.

○ Jak vzniklo?

● Základem se staly hlavně organizace Indiánů. Ty Shromáždění vytvořily. Ale k nim se pomalu jeden za druhým přidávali starostové, kteří vypověděli svou závislost na guvernérovi a připojili se k požadavku za jeho odvolání - zatímco ústřední vláda považuje požadavek odvolat Ulise Ruiza z funkce guvernéra kvůli represivním činům proti stávkujícím za “přemrštěný”. Proto nás tak mnoho lidí podporuje. Náš odborový svaz, který je v našem státě nejsilnější, je pro ně vzorem. Guvernér proti nám poslal obrněné transportéry bez poznávacích značek, na kterých byli ozbrojenci, kteří stříleli hlava nehlava. Bylo několik mrtvých. Jednoho mechanika zastřelili na manifestaci a několik dalších lidí během útoku na dvě rozhlasové stanice, které jsme obsadili. Také byl při té střelbě zabit jeden inženýr. Dnes se proto každý večer na strategických místech v lidových čtvrtích stavějí barikády. Lidé vycházejí a po celou noc střeží ulice, samozřejmě za účasti učitelů. Na všech barikádách jsou od 10 večer do 6 ráno lidé, kteří je střeží. Všude jsou vysilačky a všichni se vzájemně informují, kde je jaké podezřelé auto nebo se děje něco podezřelého. Postoj legitimní obrany.

○ A současná celková situace?

● Vedení hnutí je z podstatné části totožné se sekcí č. 22 našeho odborového svazu. Lidé říkají: “Kantoři, nedejte se, nezraďte nás, nevydejte zbraně!” Povídá se, že šéfové by se mohli dohodnout s vládou. Ale je tu Lidové shromáždění. Předáci musejí každé rozhodnutí konzultovat s ním, ať jde o cokoli. Poslední rozhodnutí padlo 3. září [...], zůstat na straně lidu, a prvním požadavkem je odvolání guvernéra- tyrana, jak mu někteří říkají. Pro nás tento pán zkrátka už není guvernér. Lidové shromáždění se opírá hlavně o komuny. Obce jsou totiž ohroženy například tím, že jim odeberou jejich lesy a pobřeží. Vláda chce prodat vlastnictví indiánských komun v oblasti šíje. Proto komuny posílají své zástupce do Lidového shromáždění, je to pro ně akt sebeobrany. Věřím, že toto všechno postrčí členskou základnu učitelského svazu dopředu. Ve městě Oaxaca jsem několikrát viděl ženy, které nesou na zádech tortilly na prodej. Jdou pěšky celé hodiny, protože nejezdí autobus, a balík tortill je pěkně těžký. Ale ony volají: “To nic, kantore, starej se o sebe, mně to nic nedělá, já vydržím, jen si dej pozor, aby tys to nevzdal!” A jindy se zas setkáš s lidmi v hadrech, úplní chudáci, kteří ti dávají pár pesos na sbírku pro pokračování boje. Na jedné barikádě jsem viděl učitelky, jedna na druhou křičí: “Já to nevzdám!” [...] Podporujeme Obradora, i když tu jsou zásadní rozdíly [...] Chtějí na nás, abychom nastoupili do práce. Ale my žádáme sesazení guvernéra. V tom jsou učitelé neústupní a to je postoj Lidového shromáždění. A to musí říci i Obrador tady v Mexiku.

domů