MEXIKO

Rezoluce odborového shromáždění

My, odboroví předáci a aktivisté, kteří jsme se shromáždili 19. září v městě Mexiku, se obracíme s výzvou na soudruhy odboráře všech zemí a žádáme je, aby podporovali naši výzvu k solidaritě s mexickým lidem. Myslíme, že dělnická třída organizovaná ve svých odborech musí sehrát rozhodující roli v boji za demokracii, národní svrchovanost a zápase za osvobození našich zemí. Proto vyzýváme bratry a sestry odboráře všech kontinentů, aby nás podpořili.

(Jako signatáři vystupují vedle učitelů předáci odborového svazu elektrikářů.)

domů