MEXIKO

Děkovný dopis Mezinárodní dohodě pracujících

Z celého srdce vám děkujeme, že jste se zúčastnili Národního demokratického konventu 16. září. Podpora, kterou jste nám prokázali svou účastí, je pro nás velice významná a zachováme ji v paměti. Jak jste sami konstatovali, boj zde v Mexiku bude zdlouhavý a těžký. Je nám zapotřebí vašeho příkladu a vašich zkušeností i nadále, tak jako jsme se z nich radovali tohoto září po dobu vaší laskavé přítomnosti mezi námi. Věříme, že i nadále se budeme moci opírat o vaše solidární rameno. Jménem organizační komise Národního demokratického konventu vás bratrsky zdravím.

Elena Poniatowska Amor

domů