BELGIE: Jaké východisko?

Výňatky z úvodníku listu Tribune des travailleurs, vydávaného Hnutím na obranu pracujících (MDT), které je součástí Mezinárodní dohody pracujících.

“ [...] Vlaams Belang předložil sněmovně návrh usnesení o “zrušení belgického státu”. (Všechny vlámské strany ho přijaly k posouzení, všechny valonské strany ho odmítly.) To se stalo pouze tři týdny poté, co - v tomto případě z valonské iniciativy - kongres odborové ústředny CMB rozhodl rozdělit podle jazykového hlediska Belgickou všeobecnou federaci práce (FGTB), dosavadní jednotnou a mocnou odborovou ústřednu. [...] Tato fakta svědčí o prudkém a znepokojujícím vývoji celkové politické situace, o dalším postupu ofenzívy proti sociálním vymoženostem a právům. [...] Terčem útoku je sama páteř našeho sociálního modelu, systém sociálního zabezpečení a federální kolektivní smlouvy. Tentokrát jdou “až na samotnou dřeň” a všechny prostředky na to jsou jim dovoleny. [...]

Předseda regionálního vedení FGTB v oblasti Lutych-Huy-Waremme Marc Goblet v projevu na prvomájovém shromáždění řekl: “Musíme posílit jednotu levice, chceme-li si udržet federální charakter pracovního práva, kolektivních smluv a systému sociálního zabezpečení.” [...] O měsíc později se tato slova stávají výzvou k rozumu v poslední chvíli. Mají-li se udržet základní vymoženosti, o nichž mluvil Marc Goblet, je nutná jednota PS (valonské socialistické strany) a SP.A (vlámských socialistů). Ale namísto toho jsou obě tyto strany ve vládě v jednotě s liberály, a tudíž ve vzájemné opozici mezi socialisty. Tato vláda systematicky ničí všechny sociální vymoženosti jednu po druhé: práva nezaměstnaných, veřejné služby, a přes údajnou “smlouvu mezi generacemi” došla k “soutěživosti” v našich mzdách a našem systému sociálního pojištění. Chtějí nás rozdělit proto, aby zničili naše práva. [...]

Tato politika je samozřejmě diktována Evropskou unií. Pokud ta bude existovat, bude v zájmu multinacionál stále naléhat na urychlování procesu odstraňování všech sociálních vymožeností. [...] Proto je zásadně důležité, aby FGTB v přípravě na svůj sjezd znovu vyzdvihla nutnost bránit federální systém sociálního zabezpečení a federální jednotu odborových organizací, která jediná může zajistit udržení našich vymožeností. Jestliže ministři PS a PS.A sedí ve vládě, která má opačné cíle, FGTB je jedinou silou, která se může pozdvihnout [...] Se svým členstvem čítajícím 1,3 milionu pracujících má na to dosti sil [...]

Tváří v tvář katastrofě, která nám hrozí, musíme naléhat na PS a SP.A, aby odešly z koalice s liberály a vzaly za své požadavky FGTB a spolu s ní mobilizovaly lid a prosadily novou vládu, která si vezme za úkol obhájit sociální práva - což není možné bez rozchodu s Evropskou unií. [...]

domů