Úvodem

V tomto čísle aktualizujeme soubor dokumentů a materiálů o bolivijské revoluci, zahájený v čísle 103. Zatím nemáme další zprávy ani o průběhu jednání Ústavodárného shromáždění ani o diskusi, která rozděluje bolivijské revolucionáře a nás ovšem zajímá nejvíce, tj. o sporech koncepce Lidového shrtomáždění s koncepcí Ústavodárného shromáždění, resp. o rozsahu jeho kompetencí. Budeme samozřejmě těmto otázkám věnovat pozornost.

Soubor materiálů z ženevského červnového setkání odborářů zde ukončujeme, zájemci mají všechny texty v plném rozsahu k dispozici ve francouzském nebo anglickém znění v Informations internationales i v internetové podobě na adrese www.eit-ilc.org.

Diskuse pokračuje, každý kritický ohlas uvítáme - stejně jako každý další podnět k jejímu rozšíření. Neodkládejte.

Redakce

domů