NEMECKO

Spolkový snem schválil “reformu federálneho zriadenia”

Cieľom politiky Európskej únie je rozklad národných štátov - Nemecka takisto ako Belgicka, Francúzska, Španielska či štátov na Balkáne, lebo prostredníctvom likvidácie existujúcich štátov možno dosiahnuť rozklad robotníckej triedy a odstránenie sociálnych vymožeností zakotvených v zákonoch.

V piatok 30. júna nemecký Spolkový snem prijal prvý zákon o “reforme federálneho zriadenia”, ktorý kancelárka Angela Merkelová označila ako “základnú reformu vlády veľkej koalície”. Po týždňovej neistote sa vláde “veľkej koalície” nakoniec podarilo nazhromaždiť minimálny počet 410 poslancov, nutný na zmenu Základného zákona z roku 1949. Zo šesťdesiatich poslancov SPD, ktorí pôvodne vyjadrili svoj úmysel hlasovať proti - v zhode s mienkou väčšiny členskej základne strany a odborárov - ich zostalo pätnásť až do konca verných tejto pozícii, a to aj napriek mnohostrannému nátlaku. [...]

Dňa 2. júla Angela Merkelová komentovala výsledok takto: “Výhybky sú teraz spoľahlivo nastavené na zmenu”. Je to tak isté?

Dôsledky budú okamžité, lebo rozhodnutia nadobúdajú platnosť od 1. januára 2007. Od toho dňa bude každá spolková krajina priamo zodpovedná za aplikáciu Paktu stability, nadiktovaného Európskou úniou. Sotva sa skončilo hlasovanie v Spolkovom sneme, začala prvá séria konfliktov, ktoré “reforma” vyvolala. Minister spravodlivosti spolkovej krajiny Bádenska-Würtemberska Ulrich Goll (CDU) požadoval, aby mohol okamžite uplatniť novo získané trestné kompetencie spolkových krajín. Jeho stranícky kolega Rudolph Böhmler, kancelár v Stuttgarte, sa rozhorčoval, že mu spolková vláda chce zabrániť predĺžiť dôchodkový vek v Bádensku-Würtembersku na 67 rokov. Na druhej strane minister školstva spolkovej krajiny Šlezvicka-Holštajnska Erdsiek Rave (SPD) si sťažoval, že okamžitým dôsledkom “reformy” sa stala konkurencia medzi spolkovými krajinami, ako si zadovážiť “menej drahých učiteľov”.

Ťažký konflikt určite vznikne o práva, ktoré budú mať zamestnanci jednotlivých spolkových krajín a komún. Ako vieme, počas takmer troch mesiacov boli všetky verejné služby po celej Spolkovej republike, v jednej spolkovej krajine po druhej, ochromené štrajkom. Pracujúci bojovali proti úmyslu zamestnávateľov - vlád a mestských rád - predĺžovať pracovný čas, odstraňovať prémie až doposiaľ zaistené v kolektívnych dohodách a nanútiť individualizáciu miezd.

Potom vstúpili do štrajku lekári. Po dvakrát ich viac ako 25 tisíc protestovalo v uliciach proti “reforme” zdravotníctva, pripravovanej vládou “veľkej koalície”.

A nakoniec prišiel rad na univerzity: ešte minulý týždeň protestovalo 8 tisíc študentov v Hamburgu a 10 tisíc vo Wiesbadene proti zvýšeniu zápisného, ktoré je prvým plodom privatizácie v rámci “reformy federálneho zriadenia”.

Angela Merkelová, “matka všetkých reforiem”, sa podujala na úsilie nahradiť “solidárny federalizmus” “konkurenčným federalizmom”. “Solidárny federalizmus” povojnových rokov bol založený na princípe finančného vyrovnávania medzi jednotlivými spolkovými krajinami a zaručoval rovnosť sociálnych práv v celej Spolkovej republike a jedinú jednotnú kolektívnu zmluvu pre všetkých verejných zamestnancov na celom jej území. Dnes má byť celý nemecký sociálny štát odstranený. V tomto celkovom rámci chce vláda “veľkej koalície” presadiť reformu trhu pracovnej sily, reformu zdravotníctva atď.

Ako je toto možné? Zákon, ktorý bol práve prijatý, znemožní Spolkovej republike plniť si svoje povinnosti nemeckého národného štátu finančným vyrovnávaním rozpočtov jednotlivých spolkových krajín v takých sektoroch, ako je školstvo.

Ako je možné, že pracovné zákonodárstvo bude nabudúce v každej spolkovej krajine iné?

Je to možné, že sedemnásť rokov po znovuzjednotení Nemecka budú spolkové krajiny z Východu jednoducho ponechané napospas, ako to povedal pred niekoľkými dňami poslanec Steppuhner?

Je možné, že v čase, keď spolková vláda pripravuje dramatickú reformu zdravotníctva, urýchli každá jednotlivá spolková krajina ešte viac privatizáciu a likvidáciu nemocníc?

Je príkazom spravodlivosti a demokracie, aby sme zoči-voči tejto reforme zintenzívnili svoju prácu na organizovaní boja za znovuvydobytie sociálneho štátu založeného na princípoch “solidárneho federalizmu”, ako ho zaručoval Základný zákon z roku 1949.

(Nemecký odborový leták. Preložené z Information internationales, No 191 z 11. júla 2006.)

domů