Na úvod

V minulom (103) čísle tohto Bulletinu sme v obsahu ohlásili diskusnú prílohu, ktorú sme napokon nezaradili: nakoniec sme zvolili radšej ju odsunúť do nasledujúceho čísla ako relatívny celok, a takisto prezentovať v relatívnom celku súbor materiálov o Bolívii. To sa aj stalo, lenže súpis obsahu nebol príslušne upravený. Ospravedlňujeme sa.

Tentoraz teda prikladáme diskusnú prílohu ohlásenú už skôr, ale celú - čo ale znamenalo podstatné obmedzenie možného rozsahu informatívnych materiálov.

Priestor, ktorý zvýšil, využívame na publikovanie prvej časti materiálov z tohoročného XIII. stretnutia odborových delegátov, konaného z príležitosti výročného zasadnutia pléna Svetovej organizácie práce v Ženeve dňa 11. júna. Vo výbere budeme ešte pokračovať v nasledujúcom čísle.

Čitateľov nášho minulého čísla iste zaujíma ďalší vývoj v Bolívii. Chystáme ďalšie materiály.

Ohľadne našej diskusie nám prichádzajú ponuky a dotazy, či si želáme, aby čitatelia posielali svoje vlastné podnety. Redakcia odpovedá stručne a jasne: samozrejme! Je pravda, že máme v úmysle zamerať diskusiu predovšetkým na otázku nového ponímania otázky ľudských práv. To je legitímnym právom, ale dokonca aj povinnosťou redakcie, aby prichádzala s podnetmi, ktoré považuje za naliehavé. Ale ešte viac je treba rešpektovať princíp, že diskusia je slobodná len vtedy, keď má každý právo zdôrazniť ten aspekt, ktorý on sám považuje za naliehavý. Vyhlásili sme nie raz a nie len dva razy, že tento Bulletin chce byť slobodnou tribúnou pre všetkých svojich priaznivcov, a nazdávame sa, že sme tomuto princípu vždy boli verní. Takými chceme aj zostať. Neobmedzujte sa preto vo svojich iniciatívach. Uvítame všetky kritické pripomienky k materiálom, ktoré tu uverejňujeme, ale rovnako aj každé upozornenie na ďalšie problémy. Za váš záujem a účasť vopred ďakujeme.

Redakcia.

domů