Taliansko

Skupina stúpencov EIT zintenzívňuje svoju činnosť

Skupina talianskych stúpencov Medzinárodnej dohody, ktorá predložila k obecným voľbám v Turíne svoju vlastnú kandidátku nazvanú Nie Európskej únii, za obranu demokracie, verejných služieb a jednoty Republiky, usporiadala dňa 18. mája prvý medzinárodný míting. Konal sa v Turíne 18. mája, teda toho istého dňa, čo novo menovaný premiér Romano Prodi predniesol v Senáte program svojej “ľavicovej” vlády, vytvorenej z ministrov - členov Kresťanskej demokracie, ľavicových demokratov (teda bývalej Komunistickej strany Talianska) a Strany komunistickej obnovy, PRC. Varoval hneď na úvod: “Naša krajina potrebuje silný otras” - a sľúbil jej teda “Maastricht po taliansky”: “Národný záujem a európsky záujem treba považovať za jednu a tú istú vec”. Senát mu vyslovil dôveru: všetci senátori Prodiho volebnej koalície boli za, medzi nimi tiež všetci senátori za PRC (Stranu komunistickej obnovy) vrátane jej frakcie Kritická ľavica, teda takzvaných “trockistov”, kamarátov francúzskej LCR (Revolučnej komunistickej ligy), ako aj “trockistov” v Česku. - Prinášame správu o turínskom mítingu jednak preto, že sme vo svojich informáciách už dlho nepísali ani o talianských stúpencoch Medzinárodnej dohody ani o Taliansku vôbec, ale hlavne v snahe ukázať na konkrétnom príklade, v čom sa líši postoj EIT, v Taliansku i obecne, od politiky (takzvaných) komunistov a “trockistov”. Správu sme prevzali z týždenníka francúzskej Strany pracujúcich Informations ouvričres N° 744/2289 z 25. mája t.r., ale pri preklade skracujeme. Autorom našej predlohy je Albert dal Pozzolo, člen francúzskej delegácie na mítingu.

Redakcia Bulletinu

Míting sa konal v jednej z robotníckych štvrtí Turína a bol jediný toho druhu - žiadna iná kandidátka taký neusporiadala. Riadil ho Guido Montanari, sám kandidát na listine Nie Európskej únii, a hovorili postupne Lorenzo Varaldo, predák tejto kandidátky, delegáti z Francúzska Albert dal Pozzolo (námestník starostu z mesta Rozerieulles) a Bruno Ricque (delegát odborov zdravotníckeho personálu), Michael Altmann (člen Robotníckej komisie SPD z Frankfurtu) a delegátka Medzinárodnej dohody Marie-Claude Schidlower. Na mítingu sa predávalo prvé číslo nového listu talianskych stúpencov EIT Tribuna Libera a vybralo sa 450 euro na podporu jeho vydávania.

V sále sa zhromaždili robotníci, ako aj učitelia a rodičia detí zo školy tejto štvrte. Tí práve spoločne vedú kampaň proti sprivatizovaniu školských prázdninových stredísk, na ktoré sa podujala turínska mestská správa - na čele so starostom,

zvoleným za stranu ľavicových demokratov. Až dosiaľ sa mohli turínske deti prihlásiť každý rok na júl a august do prázdninových stredísk, organizovaných každou školou. Tento rok, keď sa do nich prihlasovali, sa dozvedeli, že strediská budú sprivatizované a počet miest v nich obmedzený na pätinu - bude ich len stovka na 120 tisíc obyvateľov. Rodičia spolu s učiteľmi zorganizovali petíciu a predložili ju turínskemu starostovi (ktorý vyzval svojich stúpencov, aby volili Prodiho). V petícii sa píše: “Nesúhlasíme s privatizáciou a požadujeme, aby pobyt v prázdninových strediskách bol umožnený všetkým detiam, ktoré sa do nich prihlásili.”

O tejto otázke vzrušene hovorili všetci účastníci mítingu. Jeden robotník z hutného závodu Tecumseh, ktorý bol práve prepustený z práce a musí vystačiť s 840 euro mesačne, povedal: “Mám dve deti, ktoré študujú na univerzite a za každé musím platiť 800 euro zápisného na jeden semester. Ako to môžem dokázať? A keď doštudujú, čo sa im ponúka? Len a len nepevné pracovné pomery. Toto sa musí zmeniť, všetky zákony o nepevných pracovných pomeroch, nech boli prijaté za vlád pravicových alebo ľavicových, musia byť zrušené. Práve preto kandidujem na tejto volebnej listine.”

Prehovoril aj jeden električkár z Milána, takisto kandidát. Pred dvoma rokmi sa zúčastnil na totálnom štrajku na obranu celonárodnej kolektívnej zmluvy. “Bojovali sme za zachovanie našej kolektívnej zmluvy. Podarilo sa nám zmobilizovať odbory. Po jednom týždni trvania úplného štrajku muselo riaditeľstvo ustúpiť. Ale teraz sme predvolaní na súd.”

Delegácia trinástich pracujúcich, ktorá prišla z Milána, navrhla, aby sa vytvoril spoločný Výbor za NIE Európskej únii. Jedna z kandidátok, ktorá prišla na míting aj so svojou priateľkou a jej tetou, vyhlásila, že je stúpenkyňou strany ľavicových demokratov a bude vo druhom kole voliť súčasného starostu, kandidáta tejto strany, “ale nerada, len preto, aby zabránila víťazstvu pravice.” Učitelia, ktorí práve bojujú proti tomu, aby v ich škole bolo na základe zákona Moratti zrušené jedno tabuľkové miesto, prišli s vyhlásením: “Je treba zrušiť zákon Moratti, ako aj zákon o školách Berlinguer, ktorý bol prijatý počas Prodiho vlády v roku 1997. Je treba obnoviť celonárodné školské programy z predchádzajúcich rokov.” Sú to požiadavky, na ktorých sa dohodli učitelia z Milána, ktorí odmietajú takzvanú autonómiu škôl, nariadenú európskou smernicou ISO 2000.

Jedna profesorka práva z turínskej univerzity hovorila o svojom rozbore návrhu takzvanej “Európskej ústavy”: “Znamenala by zničenie základov Talianskej republiky a jednoty nášho národa.” Veĺmi sa zaujímala o bulletin spojovacieho výboru vysokých škôl, vytvoreného na konferencii v Berlíne a chce s ním spolupracovať.

Pracovníčka jednej kancelárie Telecom Italia, ktorá bola práve predaná jednej súkromnej spoločnosti, vyhlásila: “Práve toto, to je tá Európska únia. Mám dve deti, osem a desať rokov. Chcem mať budúcnosť pre seba i pre nich. A preto bojujem: na obranu školstva, môjho zamestnania, našich práv.”

Boli prítomní aj mladí, ktorí sa chystajú 27. mája do Paríža na európske stretnutie mládeže. Organizujú sa do zápasu proti nepevným pracovným pomerom.

“Každý tu prítomný dobre vie, prečo je tu”, povedal jeden prítomný robotník. “Touto kandidátnou listinou zahajujeme novú históriu”, vyhlásila jedna prítomná učiteľka. Ako ukazuje návrh predložený delegáciou z Milána, proces započatý v Turíne bude naozaj pokracovať.

Záverečný prejav Lorenza Varalda:

» Vo voľbách 9. a 10. apríla taliansky ľud vyhnal od kormidla Berlusconiho - preto, aby sa skončilo s nepevnými pracovnými pomermi, delokalizáciami, zatváraním škôl a nemocníc a privatizáciami verejných služieb. Žiada si ozajstnú zmenu. Ale Prodi vo svojom prejave v Senáte pri predstavovaní novej vlády vyhlásil: “Je treba okamžite znížiť rozpočtový deficit. (...) Spoločnosť, ktorá je nehybná, v ktorej syn robí to isté, čo predtým otec, nemôže napredovať.” Ako tomu máme rozumieť? Zatiaľ čo ľud chce zmeniť doterajšiu politiku, Prodi ohlasuje opatrenia, ktoré zhoršia životné a pracovné podmienky ľudu. (...) Ako si máme vysvetliť, že Strana komunistickej obnovy, ktorej predstaviteľ Fausto Bertinotti sa stal predsedom parlamentu a ktorá má vo vláde dvoch ministrov, sa bezpodmienečne vyslovila za Prodiho volebný program a blahoželá mu za jeho prejav? (...)

Nevieme, aký bude výsledok volieb [v Turíne, pozn. prekl.]. Bolo predložených 33 kandidátok. Orientujme sa podľa toho, čo sme dnes. Na našej listine je 37 kandidátov a na niektoré veci máme rôzne názory. Sú medzi nami rozdiely, ale v jednom bode sme všetci jednotní: spája nás presvedčenie, že zo súčasnej krízy nie je možné žiadne východisko, ak sa neskončí s Európskou úniou. Význam našej kandidátky nie je v tom, koľko hlasov získame, ale v tom, že sme sa dokázali zorganizovať na obranu svojich práv. “Niečo nové sa začalo”, ako vyhlásila jedna kolegyňa. A teda pokračujme spoločne ďalej, vytvorme predovšetkým celonárodný výbor ‘Nie Európskej únii’, za obranu demokracie, verejných služieb a jednotnej Republiky.’ To bude najlepšia cesta, ako pokročiť k jednote za súčasného rešpektovania názorov a postojov každého z nás.”

domů