Juhoslávia

Podarený “nezávislý štát” Čierna Hora

Európska únia a všetky jej servilné média sa radujú z výsledku referenda o nezávislosti Čiernej Hory a pozdravujú “zrodenie nového európskeho štátu”. Správa agentúry AFP z Bruselu zo dňa 22. mája zdôrazňuje, že “najvyšší európsky predstaviteľ pre zahraničnú politiku Javier Solana považuje výsledok referenda za ‘známku dospelosti’”. Pokiaľ ide o Atlantický pakt, ktorý len pred pár rokmi bombardoval Srbsko a Kosovo a ktorý stále udržuje svoje vojská na území bývalej Juhoslávie, “teší sa z toho, že sa referendum uskutočnilo spôsobom ‘slobodným a nestranným’”. Napokon prečo nie? Veď to bolo referendum priamo vynútené Európskou úniou a Spojenými štátmi. Španielsky denník El País z 23. mája pripomína, že toto referendum sa konalo “o tri týždne po tom, čo Európska únia prerušila rozhovory o pričlenení Srbska a Čiernej Hory.”

Premiér Čiernej Hory Djukanovič, rozgurážený výsledkom tohoto “plebiscitu” pri ktorom získal 54% hlasov, už vyhlásil, že cieĺom tohoto nového takzvaného “štátu” bude “úplná integrácia do Európskej únie a Atlantického paktu”. Európska únia, Atlantický pakt a za nimi samozrejme USA sa tak stanú garantmi, že v Európe sa uskutoční “právo národov na sebaurčenie” a zvrchovanosť národných štátov... žartujú tu s nami?

Ťažko je im skryť skutočnosť. “Ani po úplnom rozklade bývalej Juhoslávie nedospel ešte proces rozkúskovania Balkánu ku koncu a predstavuje ozajstnú výzvu Európe, ktorá sa mu približuje na dohľad”, napísal list Le Républicain lorrain zo dňa 23. mája. List La Provence zasa upozorňuje, že “juhoslovanská mozaika exploduje (...), teraz je rad na Kosove, srbskej provincii s albánskou väťšinou, aby uskutočnilo svoj sen o nezávislosti.”

O aké “nezávislé štáty” tu ide? Čierna Hora má celkovú rozlohu 13 tis. štvorcových kilometrov (teda približne ako náš kraj Nord - Pas de Calais) a žije tam 670 tis. ľudí, čo zodpovedá asi jednej tretine obyvateľov vnútorného mesta Paríža. Podľa nedávno vydanej knihy Les nouvelles menaces des mafias (“Nové hrozby mafií”) “50% hrubého národného dôchodku Albánska, Kosova a Čiernej Hory, kandidátov členstva v Európskej únii, pochádza z kriminálnej ekonómie”.

V pozadí za tým je jedna a tá istá politika Európskej únie, presadzovaná na Východe rovnako ako na Západe a všade zameraná na rozpad národných štátov a rozklad robotníckej triedy v ka_dom z nich. Táto politika sa presadzuje prostredníctvom takzvanej “regionalizácie” vo Francúzsku a Taliansku, podkopávaním federálneho zriadenia v Nemecku a úplnou deštrukciou všetkých zvyškov federácie národov, ktorú si presadil ľud Juhoslávie, okrem iných tiež Čiernej Hory, po oslobodení od nacistického barbarstva.

Spomeňme, čo hovoril na nedávnej európskej robotníckej konferencii v Berlíne odborový delegát zo Srbska: “Samotné meno Juhoslávie má byť zlikvidované, preto ho pred dvoma rokmi nahradili novým, ‘Únia štátov Srbska a Čiernej Hory’. Ale inštitúcie Európskej únie už pripravujú referendum, ktoré má rozhodnúť o oddelení Čiernej Hory, ako aj defenitívne formálne oddelenie Kosova, ktoré už nadobudlo svoju údajnú nezávislosť vďaka okupácii vojskami NATO. (...) Je to Európska únia a Medzinárodný menový fond, kto diktuje doslova každý čin a každé gesto balkánskych vlád a kto ich núti ísť stále ďalej a ďalej po ceste deštrukcie, urýchlovať privatizácie a rušenie podnikov, likvidáciu systému sociálneho, dôchodkového a nemocenského poistenia, masové výluky a odstraňovanie zákonov na ochranu práce. Zároveň s tým sa likvidujú aj posledné zvyšky národnej zvrchovanosti, aj tak už len symbolické. Tento vývoj nemôže rozriešiť žiadny zo sociálnych, hospodárskych, politických ani národných problémov. Práve naopak!”

(Preložené z francúzskeho listu Informations ouvrieres, N° 744/2289. Autorom článku je Dominique Ferré.)

domů