Bulletin 102 - Úvodem

Kolegovia z ostravského ľavicového klubu vyslovili počas nášho nedávneho stretnutia isté znepokojenie, pýtajúc sa, či snáď francúzski odporcovia neoliberalizmu po svojom víťazstve v lanskom referende neupadli do nečinnosti, či sa usilujú o rozvinutie tohoto víťazstva.

Táto kritika je oprávnená - lenže vinník je inde: je to, žiaľ, naša redakcia. Zasa sme čosi zanedbali: tentoraz včas informovať o veľkej kampani celonárodného rozsahu, vytváraní Výborov za vystúpenie z Európskej únie a za znovudobytie politickej demokracie (ktoré sa budujú na základe úspešných výborov za hlasovanie NIE v referende). Práve v týchto dňoch sa koná ich už druhý celonárodný Konvent (samotné meno je evidentným odkazom na Veľkú revolúciu). Prinášame teda spolu s materiálmi o tomto druhom Konvente aspoň dodatočne prehľad činnosti za minulý rok. Snáď sa pritom kolegom zíde aj informácia o čisto praktickej stránke veci - o tom, ako francúzski súdruhovia podobné veci organizujú...

Druhá kritická pripomienka: Bulletin sa ani nezmienil o veľkých štrajkoch v Nemecku vo verejnom sektore, a vôbec málo informuje o Nemecku. Mea maxima culpa. Skutočne, bol to najdlhší štrajk v Nemecku od roku 1918! Predkladáme tentoraz materiály z Nemecka - ale netýkajú sa tohto štrajku: nielenže je to už minulosť, ale predovšetkým sa náš dnešný materiál týka veci ešte oveľa vážnejšej: ide o osud nemeckého sociálneho štátu, o to, či mu bude v najbližších týždňoch zasadená posledná rana - čo by samozrejme veľmi skoro prinieslo nemenej osudové následky celej Európe (a nám na prvom mieste).

Výčiny balkánskych agentov USamerického event. bruselsko-európskeho imperializmu netreba komentovať. Vieme predsa už z juhoslovanských bohatierskych spevov, že ani slovanský pôvod ani rodisko na čiernohorskej pôde, žiaľ, samo o sebe nedáva imunitu proti servilite a zrade. Článok o Čiernohorskej “nezávislosti” čítajte ako informáciu o postoji v okruhu aktivistov EIT. A ináč: zradcovia sú len hračka času. Aj na našej slovanskej ulici budeme ešte mať sviatok! Ta myšlénka, která nás ve hrob smetla, zas k slávě vznese nás.

V diskusii pokračujeme podľa svojich priestorových, finančných, časových a hlavne intelektuálnych možností. Na to však vám, čitateľom, netreba hľadieť: píšte slobodne, ako sa vám len žiada - postupne zverejníme všetko podstatné.

Redakcia Bulletinu, Jan Tesař

domů