FRANCIE: BITVA O CPE

Daniel Gluckstein: Ako vyjsť zo slepej uličky?

V tejto chvíli, 28. marca večer, je zdanlivo cesta zarúbaná. “Na vrcholku” je paralýza: tí, ktorí nám vládnu, sú akoby ranení mŕtvicou. Sú ohromení miliónovou vlnou, ktorá požaduje stiahnutie CPE, ale stále myslia predovšetkým na svoju budúcnosť, o ktorej rozhodnú nastávajúce prezidentské voľby. Na oltár tejto túžby po moci a svojich vzájomných nezmieriteľných rivalít sú ochotní obetovať všetko. Ako ďaleko pôjdu vo svojej hre?

“Dolu” - tri milióny demonštrantov tento deň. Ďalšie milióny štrajkujúcich. Mladí aj tí už nie celkom mladí, študenti, gymnazisti, námezdní pracovníci so svojimi organizáciami, nekonečný a nezadržateľný prúd, ktorý opakuje: neakceptujeme, čo je neprijateľné! A tento 28. marec prichádza po 7. marci, 16. marci, 18. marci, 23. marci ..., a s každým novým dátumom sila vlny narastá. Napriek tomu, že všetko možné i nemožné sa urobilo, aby sa hnutie unavilo, vyčerpalo, “zhnilo”. Bolo to márne.

A tak sa zdá, že sme v slepej uličke. Ako z nej?

Orgán kapitalistov USA Wall Street Journal ohovára naše manifestácie a vyhlasuje, že Francúzsko “stráca právo považovať sa za demokratickú republiku”.

Demokracia? Nuž, zhovárajme sa o nej. Francúzsko je krajina s veľmi starou demokratickou tradíciou. Ústava z roku 1 našej Veľkej Revolúcie (1794) je všeobecne považovaná za vzorec pre demokraciu. Táto Ústava vo svojom článku 28 vyhlasuje: “žiadna generácia nesmie podrobiť svojim zákonom generácie budúce.” A článok 35 je celkom jasný: “Keď vláda porušuje práva ľudu, je vzbura pre ľud a každú súčasť tohoto ľudu najsvätejším právom a prvou z jeho povinností.”

Je to teda hlboko demokratické, keď mládež (budúca generácia) odmieta dať sa podrobiť do otroctva touto vládou, ktorá je izolovaná a ľudom odmietnutá. Miliónové hnutie proti pošliapávaniu práv ľudu, ktorým sú útoky na zákonník práce, kolektívne zmluvy a profesionálne štatúty, je tiež hlboko demokratické. Projekt CPE musí byť stiahnutý, a to okamžite. Je to otázka demokracie.

Čo sa nás týka, sme, ako vie každý, stúpencami roztržky s Európskou úniou, v súhlase s výsledkami referenda 29. mája lanského roku. Takisto sme stúpencami volieb do zvrchovaného Ústavodarného zhromaždenia, ktorého prostredníctvom sám ľud narysuje kontúry a obsah demokracie.

Ale to ešte nie je otázkou dňa.

Okamžitou nutnosťou a prvou podmienkou toho, aby sme nezaviazli v slepej uličke, čoho následky by mohli byť tragické, je rešpektovanie demokracie. O tom nemožno diskutovať: Projekt CPE musí byť stiahnutý. A to okamžite.

(Úvodník Informations ouvričres, týždenníka Strany pracujúcich, č. 736 (2281), 30. marca 2006.)

domů