MATERIÁLY BERLÍNSKÉ KONFERENCE

Provolání komise pro vysoké školy

Na berlínské konferenci byl vytvořen “Evropský spojovací výbor pro vysoké školy”, jehož provolání zde uveřejňujeme:

My, studenti, učitelé a pomocní pracovníci vysokých škol, univerzit a výzkumu, kteří jsme se zúčastnili Evropské dělnické konference konané ve dnech 25. a 26. února 2002 v Berlíně, jsme společně konstatovali, že ve všech zemích, ze kterých přicházíme, se pod různými označeními (ať jako LMD nebo “boloňský proces”) prosazuje privatizace a rozbíjení veřejných univerzit a vědeckých ústavů, omezování celostátně platných diplomů a v mnoha evropských zemích s tím spojené odstraňování kolektivních záruk pracujících.

Jak správně konstatoval funkcionář švýcarských odborů, který se zúčastnil našeho jednání, neznamená “boloňský proces” (LCD) novou organizaci univerzit, ale “plán na destrukci evropských univerzit” a s nimi i vědeckého výzkumu placeného z veřejných prostředků a nezávislého na jakémkoli ekonomickém nátlaku, jakož i diplomů. To odpovídá požadavkům Evropské Unie na prosazování flexibility a znižování ceny pracovní síly.

Nesouhlasíme s likvidováním práv, která jsou vymoženostmi civilizace, odmítáme finanční škrcení univerzit a budeme bránit personální statuty.

Proto vytváříme Evropský spojovací výbor

- na obranu vymožeností univerzit a veřejného vědeckého výzkumu, proti jejich privatizaci a destrukci

- na obranu a za znovuvydobytí diplomů jako kolektivní záruky, která je vymožeností vydobytou pracujícími, a proto

- za odvolání LMD a odmítnutí “boloňského procesu” a všech s nimi souvisejících doporučení a memorand Evropské unie.

Náš spojovací výbor nevytváří konkurenci žádné jiné iniciativě v tomto směru. Bude vydávat svůj bulletin, v jehož prvním čísle budeme publikovat příspěvky pro naše jednání, které došly z Francie, Německa, Švýcarska, Španělska a Itálie. Zasadíme se o lepší vzájemné informování, abychom všude napomáhali k pochopení situace a posílení odporu. Zamýšlíme ještě před skončením tohoto univerzitního roku uspořádat první evropské setkání.

Podepsáno: z Německa 3 univerzitní učitelé a 1 student; z Belgie tajemnice odborového svazu školství; ze Španělska 2 univerzitní učitelé; z Francie 9 profesorů, docentů, pracovníků výzkumu a aktivistů jejich odborů, 1 student; z Itálie 1 univ. profesor; z Portugalska 1 učitelka; z Rumunska 1 pracovník učitelských odborů; ze Švýcarska 2 aktivisté učitelských odborů.

domů