Bulletin 101 - Úvodem

Snažili jsme se vyhovět aktuálnímu zájmu o události ve Francii. Ve shodě se svým posláním se samozřejmě zaměřujeme na Stranu pracujících jako složku Mezinárodní dohody: tj. na stanoviska strany, ne na faktografii daného sociálního zápasu. Jde nám totiž vposledku ne o žurnalistickou informaci, ale materiál k posouzení, co je EIT a jaká stanoviska v současném sociálním zápase zásadně zaujímá.

Protože každé číslo Bulletinu je limitováno technickými a finančními možnostmi (ani nehovoře o lidských silách), znamená zvýšený nebo neočekávaný důraz na jedno téma nedodržení dřívějších slibů a velká zpoždění v jiných ohledech. Dlužíme dávno slibovaný soubor o Latinské Americe - musí počkat, jakáž pomoc!

Také plány pro zásadní diskusi jsem změnil, tj. co do pořadí uveřejňování jednotlivých materiálů. Snad to bude na prospěch. Již v minulém čísle byl navíc proti plánu materiál z Ruska. Zařadili jsme ho proto, že vyvolává zásadní otázky o tzv. sociálních právech, což je právě to, k čemu bychom se v diskusi měli dostat - jak to doporučila před lety Marie Novotná, jíž se tu znovu dovolávám. Tentokrát přinášíme ještě rozměrnější materiál o bývalé sovětské Střední Azii. Z hlediska naší diskuse je to odůvodněno hned dvakrát: předně o materiálu diskutují ve svých časopisech kolegové z ukrajinské “Borožby” a dalších východoevropských složek Mezinárodní dohody. Naše diskuse tím dostává mezinárodní rozměr, kolegové se také o stanoviska čtenářů Bulletinu zajímají. Druhý důvod je v tom, že budeme mít argumenty, až v naší diskusi přijde na řadu národnostní otázka a její stalinské řešení. Prosím čtenáře, aby četl přemýšlivě.

Petru Schnurovi i čtenářům se omlouvám za odložení připravené úvahy o lidských právech; vyjádřil s tím souhlas. Myslím, že jeho argumenty dostanou nový rozměr v souvislosti s jinými připravovanými úvahami.

Nakonec prosím i o prominutí, že moje poznámka na okraj Daňkovy úvahy není dokončena. Vzhledem k technice, kterou máme k dispozici, musím lámat vždy do čtyřstránek. Není lehké dělat časopis “na koleně”.

JT

domů