EVROPSKÁ KONFERENCE V BERLÍNĚ

Přípravný materiál z Francie: “Reformy” vysokoškolského studia

Francouzští kolegové vypracovali již v době příprav berlínské konference materiál o tzv. reformách vysokoškolského vzdělání a zaslali ho přípravnému výboru. Stal se jedním z podkladů pro jednání komise o vysokých školách. Bylo by bývalo namístě, abychom s ním seznámili zájemce ještě před konferencí - ale přesahovalo to naše možnosti. Ani dodatečně zde nemůžeme tento obsáhlý a argumentovaný dokument reprodukovat. Zájemci ho naleznou v Informations internationales, N° 171 ze dne 21. února 2006, příp. v elektronické podobě na stránce www.eit-ilc.org. Zde jen nejvšeobecnější informace:

V úvodu se připomíná, že v Německu koluje výzva 350 pracovníků německých univerzit, kteří požadují zrušení evropského projektu známého pod zkratkou LMD (Licence, Master, Doctorat). Francouzští kolegové konstatují, že i oni se setkávají s důsledky tohoto plánu již od roku 2002.

Plán se uskutečňuje ve všech evropských zemích na základě deklarace konference z Bologne v r. 1999, kde se 29 států zavázalo “vytvářet evropský prostor vysokoškolského vzdělání”. Plány byly potom konkretizovány na dalších summitech, konaných vždy po dvou letech (v Praze 2001, Berlíně 2003, Bergenu 2005; budoucí se má konat ve Velké Británii 2007). Vznikla Evropská asociace univerzit (EUA), která v červnu 2005 předložila svou zprávu o stavu zavádění boloňských reforem na evropských univerzitách. S ní se dokument vypořádává.

Hlavní myšlenkou francouzského dokumentu je argumentovaný důraz, že všechny tyto boloňské reformy jsou vynucovány institucemi Evropské unie, ale jsou v rozporu s evropskými tradicemi vysokého školství a zcela konkrétně ve Francii v rozporu s potřebami země i jasně a stále rozhodněji projevovaným nesouhlasem zejména studentů, kteří si brání vlastní budoucnost. Podstatou těchto údajných reforem je amerikanizace evropských vysokých škol, tj. jejich privatizace, takzvané přiblížení podnikům a výrobě (což znamená pohromu např. pro filosofii) a jednoduché rušení mnoha studijních oborů. Logickým a nevyhnutelným důsledkem privatizace vysokých škol je pohřbení evropského ideálu bezplatného přístupu ke vzdělání pro každého mladého člověka. “Přiblížení k podnikům” samozřejmě souvisí s posedlostí ekonomickou efektivitou a ziskem, ale má i zcela okamžitý vykořisťovatelský cíl - na jedné straně poskytnout velkým podnikům levnou vysoce kvalifikovanou sílu, na druhé straně odstranit kvalifikační předpoklady pro zaměstnání zejména ve službách. Od toho je odvozeno i velké tažení prováděné v rámci celého evropského prostoru vysokého školství - proti takzvanému “dogmatu diplomů “. (Právě za zachování tohoto dogmatu dnes francouzští studenti bojují - dodáme k tomu.) “Důsledkem politiky Evropské komise ohledně vysokých škol není jen degradace univerzit, ale jejich totální privatizace a tím zkrátka zánik”, píše se v dokumentu na závěr.

domů