EVROPSKÁ KONFERENCE V BERLÍNĚ

Výtah z príspevkov prednesených na konferencii

V priebehu diskusie na konferencii vystúpilo 41 rečníkov. Výber z ich príspevkov budeme postupne predkladať aj našim čitateľom. Tentoraz uverejňujeme výťah z troch otvárajúcich prejavov, prednesených nemeckým, juhoslovanským a francúzskym delegátom, a stručný záznam o diskusii.


GOTTHARD KRUPP

“Po šestnástich rokoch od pádu berlínskeho Múru a vzbure zjednoteného ľudu je Berlín vydaný napospas sociálnemu rozkladu”, vyhlásil na úvod konferencie Gotthard Krupp, člen vedenia robotníckej komisie SPD a vedenia odborového zväzu Ver.di v Berlíne. “Ako nespomenúť na túžby nastoliť sociálnu rovnosť v celom Nemecku? V Berlíne bolo zrušených 300 tisíc pracovných miest v súvislosti s plánmi štruktúrneho vyrovnania, nadiktovanými Európskou úniou.

Európska únia zakazuje subvencie, ktoré by umožnili zachraňovať podniky. V dôsledku privatizácie štátneho podniku na výrobu elektronických prístrojov, ktorý bol predaný firme Samsung, zostalo z 8.000 pracovných miest v roku 1989 súčasných 800. A riaditeľstvo chce celý podnik delokalizovať do Maďarska. Takzvané ‘otváranie na východ’ má jediný cieľ - vyvíjať nátlak na zníženie miezd. Naši kolegovia pracujúci nechcú stáť proti pracujúcim východnej Európy.

V spolkových krajinách na východe Nemecka boli odstránené sociálne vymoženosti. Krajinská vláda v Berlíne je vládou SPD-PDS [tj. pokračovateľka bývalej štátostrany NDR, pozn. red. Bulletin]. Bývalá nomenklatúra mala v tejto situácii rozhodujúcu úlohu. Spoločenské vlastníctvo na východe bolo úplne zničené. Teraz, s nástupom vlády veľkej koalície sa bude vlna privatizácií zrýchľovať. Odstránenie celonárodných kolektívnych zmluv je otázkou dňa.

Práve teraz sa koná štrajk pracujúcich verejných služieb vo väťšine spolkových krajín. Je zameraný proti likvidácii jednotných kolektívnych zmluv v celom Nemecku a vo všetkých verejných službách. A to je v priamej súvislosti s Európskou úniou.”


JACIM MILUNOVIČ

“Všetci pracujúci v celej Európe sú postavení zoči-voči tým istým problémom: likvidácii národných štátov a inštalácii režimov podriadených Európskej únii”, nadviazal na Gottharda Kruppa Jacim Milunovič, člen výkonného výboru odborového zväzu Nezavisnost. “Vďaka revolučnej vlne, ktorá nasledovala po druhej svetovej vojne, získali národy mnohé vymoženosti. Vďaka tomu sa zrodila Juhoslovanská federácia, ale nepodarilo sa doviesť do konca myšlienku slobodnej únie národov celého Balkánu. Potom sa proti “reformám”, zavádzaným byrokraciou pod nátlakom Medzinárodného menového fondu, zdvíhal odpor juhoslovanských národov, ktorý smeroval k totálnemu štrajku. Za týchto okolností byrokracie rozpútali vojnu proti národom.

Výsledkom vojny bolo rozbitie Juhoslávie na päť útvarov, spravovaných bábkovými vládami pod kontrolou Atlantického paktu. Kosovo bolo okupované cudzím vojskom a deštrukcia siaha až tak ďaleko, že má byť zabudnuté aj samotné meno Juhoslávie. Dnes Európska únia pripravuje oddelenie Čiernej Hory a Kosova a diktuje každé gesto balkánskych vlád. Privatizácie sa urýchľujú. Situácia sa zhoršuje každým dňom: chudoba, nezamestnanosť, čierny trh... Balkánske vlády sa udržujú pri moci len vďaka podpore zo strany Európskej únie, ktorá chce dokončiť privatizácie a sociálne vymoženosti vydať napospas lúpeženiu.

Balkanizácia je perspektívou pre celú Európu. Ale ešte stále sa nepodarilo odstrániť všetky vymoženosti pracujúcich. Odpor nebol ešte stále úplne zlomený. Preto malo hlasovanie vo francúzskom referende a vzrast hnutia odporu v Belgicku tak živý ohlas v celej Európe.

Juhoslovanská federácia bola vymoženosťou, ktorú sme stratili. Budeme sa boriť za obnovu slobodnej Juhoslávie ako súčasti demokratickej federácie národov Európy.”


DANIEL GLUCKSTEIN

“Je možné zachovať demokraciu, sociálne práva a mier bez toho, že by sme skončili s Európskou úniou?” To je otázka, ktorú predložil Daniel Gluckstein, ústredný tajomník Strany pracujúcich a koordinátor Medzinárodnej dohody pracujúcich, tretí rečník na úvod konferencie. “Bola to Európska únia, kto atomizoval Balkán. Privatizácie, vojna, rozloženie štátu atď.: Európska únia je mechanizmom na zniženie národných štátov.

Bol tu predložený návrh na vytvorenie Európskej dohody pracujúcich. Prečo?

V našej debate, v tej debate, ktorú my podnecujeme, sa nehovorí za Európu alebo proti nej, ale o Európskej únii. Proti Európskej únii staviame myšlienku slobodnej únie slobodných národov Európy.

Vo Francúzsku pred referendom 29. mája minulého roku vyzvali všetky veľké inštitucionalizované strany hlasovať ÁNO. A ľud vedel povedaľ NIE, s touto politikou treba skončiť! Ale dnes je u nás situácia dramatická. Všetky výnimočné opatrenia, ktoré boli podniknuté, sú výsledkom nátlaku zo strany Európskej únie. Dá sa v tejto situácii rátať s nejakou ‘sociálnou’ prestavbou Európskej únie? Všetky vlády, ktoré sa vystriedali a vládli v rámci Maastrichtskej zmluvy, uskutočňovali tú istú politiku.

Politika ‘veľkej koalície’, ktorá sa presadila v Nemecku, sa, ako sa zdá, všeobecne rozširuje. V Taliansku ju dnes presadzuje Prodi, vo Francúzsku sa prejavuje spoluprácou medzi vládou, ktorá je pravicová, a regiónmi, ktoré majú na čele administratívu ‘ľavicovú’.”


domů