EVROPSKÁ KONFERENCE V BERLÍNĚ

Uznesenie berlínskej konferencie, dohovor o spoločných akciách

domů