Bulletin 100 - Úvodem

Do stého čísla si obyčajne každá redakcia chystá aspoň jeden “bonbónik”. Sté číslo nášho Bulletinu je pracovné a o pravý bonbónik pre čitateľov sa zaslúžil sám život: je ním správa o účasti reprezentatívnej českej delegácie na rokovaniach berlínskej Európskej konferencie. Kolegovia z Levicového klubu v Ostrave sa zúčastnili na rokovaniach a sú signatármi Adresy k pracujúcim a národom Európy. Materiály z berlínskej konferencie, ktoré nám boli dostupné, sú základom tohoto čísla. Do našej uzávierky neboli ešte redakčne spracované diskusné prejavy a vystúpenia, musíme preto znova odkázať na budúcnosť.

Čítajte pozorne reportáž z Ruska. Preložili sme ju so všetkými detailnými údajmi, isteže nielen pre jej hodnotu informatívnu. Je to materiál na zamyslenie. Isteže si každý rozumný človek bude vážiť tradičné rusofilstvo tak Slovákov ako Čechov ako špeciálnu črtu našej národnej kultúry. (Napokon s tým dnes hrá i český prezident Klaus.) Ale my, ktorí sme neodhodili socialistický ideál a považujeme si za svoje poslanie znovu ho, očistený, povzniesť, si nesmieme robiť žiadne ilúzie. Našimi bratmi sú ruskí odporcovia kapitalistickej reštaurácie. Rusko Jeľcinov a Putinov je dedičom cárov a s pýchou sa k tomu hlási. S Ruskom cárskym má spoločné aj zaostávanie za Západom v ohľade demokratických práv a svojbytnosti občana, čo vidno aj v barbarskom správaní sa vlády k sociálne slabým. Pritom ale treba pamätať, čo zdôrazňujú naši ruskí a ukrajinskí kolegovia, že stále ešte jestvujú cenné výdobytky ruskej revolúcie, ktoré sa jej hrobárom ešte nepodarilo bezo zvyšku odstrániť. Pripomeňme si materiály skupiny Borotba, ktoré tu uverejňujeme. To isté vidno aj z údajov v našej reportáži. Ak ruská rodina dnes platí za bývanie desatinu príjmov, bude veľmi skoro platiť štvrtinu, ba aj polovicu - podľa západného vzoru. Rozdiel bude len v tom, že na Západe si pracujúci vie na kapitalistovi vynútiť takú mzdu, že aj takéto náklady je schopný uniesť. Na Východe bolo autentické a silné robotnícke hnutie zničené Stalinom, reštaurovaný kapitalizmus si môže dovoliť oveľa viac. Ak sa mu to dovolí! Kapitalistická reštaurácia pôjde až tak ďaleko a bude mať len tú hranicu, za ktorú ďalej ju nepustí organizovaný odpor pracujúcich. Túto základnú skúsenosť si musí urobiť na vlastnej koži pracujúci ľud v Rusku, na Slovensku i v Česku. Každý si ju už môže sám overovať.

Zároveň by sme chceli čitateľov požiadať, aby reportáž z Ruska považovali tiež za príspevok k diskusii, ktorú v tomto čísle zahajujeme úvahou Josefa Daněka. Chceli by sme podnietiť zásadné zamyslenie o hodnotách, lebo sa nazdávame, že obnovujúce sa hnutie už dospelo na tú úroveň, že si to žiada. Josef Daněk, bilancujúc skúsenosť svojho života, ale s ním aj čs. komunistického hnutia, je výborný začiatok.

Redakcia Bulletinu, Jan Tesař

domů